Far har givit en fastighet till sin fru som cirka 20 år senare givit den till sin dotter. Kan transaktionen utgöra förskott på arv från fadern till dottern?

Har min adopterade halvsyster fått förskott på arv?

Fick av vår far veta att han och hans fru ska flytta ifrån villan till min adopterade halvsysters lägenhet och fick då i lösa delar reda på följande;

Far påstår att villan är min styvmors och att detta är en affär mellan henne och sin adopterade dotter.

Enligt fastighetsregistret så blev min styvmor 100% ägare av villan för ca 20 år sedan, men de har bägge bott där sedan 70-talet och min far har betalat både renoveringar och löpande kostnader tills nu. Förstår inte hur detta stämmer då min styvmor inte haft en inkomst som ens klarar av taxeringsvärdet på närmare 11miljoner?

Den adopterade halvsystern har fått det högre priset för sin lägenhet och betalar det lägre priset för villan efter prisintervall angivna i den värdering som inkommit ifrån en enda mäklare som anlitats av styvmor och vår far, enligt senaste utdraget ur fastighetsregistret så står det gåva ifrån min styvmor till sin och vår fars adopterade halvsyster

Har jag och min bror rätt till kompensation?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sammanfattat tolkar jag din fråga som att du undrar om din halvsyster fått förskott på arv, i form av fastigheten, och om du och ditt helsyskon i så fall har rätt till någon typ av kompensation.

Kortfattat är svaret att denna transaktion tyvärr inte kommer att utgöra ett förskott på arv från din far till din halvsyster. Jag ska i det följande förklara varför.

Hur fungerar institutet "förskott på arv"?
Förskott på arv regleras främst i ärvdabalkens (ÄB) 6 kap. Själva institutet fungerar på så sätt att om en av flera arvingar har fått ett förskott på arv, ska den arvingen behöva avräkna sitt förskott vid arvlåtarens död, så att fördelningen ska bli mer rättvis. Som exempel kan uppställas följande situation. A och B är barn till X och A har fått 100.000 kronor i förskott på arv. När X senare avlider lämnar hen 500.000 i kvarlåtenskap som ska fördelas mellan A och B. Eftersom A redan har fått 100.000 i förskott på arv ser man det som att hela arvet utgörs av 500.000 plus de 100.000 som A fick i förskott. Därmed ska A få ytterligare 200.000 från kvarlåtenskapen, medan B ska få 300.000. På så sätt har de i slutändan fått 300.000 var.

Frågan är alltså om fastigheten som ditt halvsyskon har fått kan räknas som förskott på arv när er far dör.

Rör det sig om förskott på arv?
För att man ska kunna konstatera att transaktionen ifråga är ett förskott på arv måste man först utreda om det rör sig om en gåva från din far till ditt halvsyskon. Reglerna är nämligen utformade på så sätt att gåvor som en förälder ger en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv, på så sätt att man då antar att det är förskott på arv såvida det inte finns bevis för motsatsen. Till exempel om arvlåtaren sagt att det inte ska utgöra förskott på arv så bryts presumtionen, så att det inte bedöms som förskott på arv.

I detta fall verkar det som att fastigheten först har givits till din styvmor, för cirka 20 år sedan, och att den nu ska övergå till din halvsyster.

Det första problemet är alltså att i din situation har fastigheten först gått från din far till din styvmor. Detta gör att gåvan redan i detta första led inte kan utgöra förskott på arv. Vad er styvmor sedan gör med fastigheten påverkar inte bedömningen.

Därmed rör det sig i denna situation inte om förskott på arv från din far till din halvsyster. Däremot kan det mycket väl röra sig om förskott på arv från din styvmor. Detta ger tyvärr dock ingen fördel för dig och din helbror.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”