Får god man ansöka om överförmyndarens samtycke om huvudman vill gå i borgen?

2020-07-24 i God man
FRÅGA
Hej! Min pappa har godeman och jag (hans son) har ansökt om lån, Så min pappa ska stå som borgenär på lånet! Han har godkänt att stå som borgenär, Men Hans godeman stoppar det och säger att en överförmyndare ska godkänna detta på grund av att det är en stor summa pengar? Får godeman stoppa detta? Han ska endast stå som borgenär för lånet!
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Som borgensman ansvarar man för sin egen skuld och den andres skuld, d.v.s. i detta fall kommer din pappa att bli ansvarig för sin egen skuld och även din skuld. Detta kan bli ett problem för din pappa, ifall det skulle bli så att du blir skyldig pengar, med tanke på att din pappa kan bli krävd på pengar för din skuld. I situationer där risken finns att huvudmannen (din pappa) sätts i skuld, har god man rätt att ansök om överförmyndarens samtycke.

Avslutningsvis innebär detta att god man har rätt att tillfälligt stoppa borgensförbindelsen, för att ansöka om överförmyndarens samtycke. Därefter blir det avgörande vilket beslut överförmyndaren tar kring denna situation, d.v.s om din pappa får gå i borgen för dig eller inte.

Återkom gärna vid fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (488)
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare
2021-01-01 Hur avsätter man god man?

Alla besvarade frågor (88087)