Får god man ansöka om överförmyndarens samtycke om huvudman vill gå i borgen?

FRÅGA
Hej! Min pappa har godeman och jag (hans son) har ansökt om lån, Så min pappa ska stå som borgenär på lånet! Han har godkänt att stå som borgenär, Men Hans godeman stoppar det och säger att en överförmyndare ska godkänna detta på grund av att det är en stor summa pengar? Får godeman stoppa detta? Han ska endast stå som borgenär för lånet!
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Som borgensman ansvarar man för sin egen skuld och den andres skuld, d.v.s. i detta fall kommer din pappa att bli ansvarig för sin egen skuld och även din skuld. Detta kan bli ett problem för din pappa, ifall det skulle bli så att du blir skyldig pengar, med tanke på att din pappa kan bli krävd på pengar för din skuld. I situationer där risken finns att huvudmannen (din pappa) sätts i skuld, har god man rätt att ansök om överförmyndarens samtycke.

Avslutningsvis innebär detta att god man har rätt att tillfälligt stoppa borgensförbindelsen, för att ansöka om överförmyndarens samtycke. Därefter blir det avgörande vilket beslut överförmyndaren tar kring denna situation, d.v.s om din pappa får gå i borgen för dig eller inte.

Återkom gärna vid fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (465)
2020-09-19 Kontroll av god man
2020-09-18 Hur förhåller sig en framtidsfullmakt till ställföreträdarskap enligt föräldrabalken?
2020-09-15 God mans rättigheter
2020-09-15 Vad kan jag göra och vart vänder jag mig om jag misstänker att min släktings goda man missbrukar sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (84294)