FrågaFAMILJERÄTTGod man30/05/2020

Får förvaltaren säga upp livsförsäkringen?

Får en förvaltare säga upp en livförsäkring

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga om vad en förvaltare får och inte får göra, kommer 11 kap. FB att tillämpas.

Av 11 kap. 7 § FB kan man utläsa att förvaltaren har till uppgift att hjälpa den enskilda att bevaka sin rätt och förvalta dennes egendom. Förvaltaruppdraget anpassas därmed till den enskildas behov i de enskilda fallet, detta innebär att vad en förvaltare får eller inte får göra skiljer sig åt väsentligt och framgår huvudsakligen uppdraget som finns specificerat i förordnandet. De angelägenheter som omfattas av förordnandet, är dock sådana angelägenheter där huvudmannen saknar egen rättslig handlingsförmåga. Omfattningen av förordnandet kan vara begränsat till att avse särskilda angelägenheten, såsom att ingå vissa särskild typer av avtal, men kan också vara generellt.

För att besvara din fråga om får säga upp en försäkringen eller inte beror ytterst på förordnandet. Om den omfattar avtalsrättsliga angelägenheter, så har förvaltaren ensam behörighet att företräda huvudmannen, med eller utan dennes samtycke, 11 kap. 9 § FB. Om avtalsrättsliga angelägenheter däremot inte omfattas, är förvaltaren inte behörig att säga upp försäkringen.

Värt att tänka på är att försäkringsbolagen (eller andra kontrahenter) regelmässigt kräver att förvaltaren styrker sin behörighet genom registerutdrag som utfärdas av överförmyndaren. Överförmyndaren är den nämnd i kommunen som utövar tillsyn och kontroll av uppdragens genomförande, se 12 kap. 9 § FB.

Sammanfattningsvis kan jag med den informationen som finns inte fyllt ut besvara din fråga. Om man får säga upp en livförsäkring beror på vad förvaltaruppdraget omfattar. Baserat på detta kan svaret därmed variera. Jag råder dig därför att läsa noga i förordnandet om vilka eventuella behörigheter eller begränsningar som finns.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss här på Lawline.

Vänligen,

Lina SalemRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000