Får förvaltare neka någon att gifta sig och skaffa barn?

FRÅGA
Hej får någon som är satt under förvaltarskap, gifta sig och skaffa barn utan sin förvaltares medgivande? Eller har förvaltaren rätt att neka?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förvaltarskap finns i Föräldrabalken (FB).

Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person får rätten besluta att personen ska få en förvaltare (11 kap. 4§ och 7§ FB).

En förvaltare får inte företräda personen i frågor av utpräglat personlig karaktär. Vad som klassas som frågor av utpräglat personlig karaktär är exempelvis att ingå äktenskap (12 kap. 2§ 3 stycket FB). Att skaffa barn bör rimligtvis också betraktas som en fråga av personlig karaktär.

På grund av dess personliga karaktär är det alltså helt tillåtet att ingå äktenskap eller skaffa barn, trots att förvaltaren nekar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (410)
2020-02-29 Kan den som har förvaltare ansöka om pass
2020-02-26 God mans lämplighetsbedömning
2020-02-26 Kan jag själv välja vem som ska bli min god man eller förvaltare?
2020-01-31 Kan man bli omyndigförklarad?

Alla besvarade frågor (77577)