FrågaFAMILJERÄTTGod man31/10/2017

Får förvaltare bestämma över huvudmannens boende?

Ang. Svaret från Lisa Andersson(/users/2745/profile) Familjerätt /categories/52) Har en förvaltare rätt att bestämma att en huvudman ska flytta ? 2017-05-10 i God man & Förvaltare (categories/204), hänvisas till en prövning i domstol då det gäller strikt personliga frågor för huvudman såsom ex. Boende. Jag önskar svar och hänvisning till vilken domstolsinstans och målnummer detta är prövat.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska nämnas, att det av förarbetena framgår att den enskilde i allmänhet själv bör få bestämma i frågor som rör hans eller hennes boende.

Hovrätten över Skåne och Bekinge ansåg i beslut ÖÄ 1368-07 att det ska ta tydligt avstånd från att förvaltarskapet används som en åtgärd för att framtvinga en ändring av en enskilds boende. Med argumentet att en förordnad förvaltare inte kan anses ha ensam bestämmanderätt i frågor om boende och innehåll i erbjuden vård, är slutsatsen att förvaltarskap inte heller kan anordnas för att vårda den enskilde i dessa frågor kanske given. Med domstolens resonemang vore det verkningslöst att förordna en förvaltare med uppdrag att vårda den enskilde i boendefrågor, och det skulle dessutom innebära att förvaltarskapsinstitutet används i fel syften; jfr även NJA II 1988 s. 465.

Hovrätten över Skåne och Blekinge menade i beslut ÖÄ 1388-08, att inte ens en förvaltare har rätt att ansöka om annat boende mot den enskildes vilja.

Notera dock att Kammarrätten i Göteborg i mål nr 3780-15 ansåg att en god mans ansökan om särskilt boende för sin huvudmans räkning kan omfattas av uppdraget att sörja för dennes person. Kammarrätten ansåg att en sådan ansökan kan göras även av en förvaltare för att fullgöra uppdraget att bevaka en huvudmans rätt. Notera dock att detta mål endast gäldle ansökan.

För fortsatt läsning rekommenderar jag Sara Lindells uppsats "Anordnande av förvaltarskap – Den praktiska tillämpningen av 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”