Får förskolepersonal klippa ett barns hår?

2019-03-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Kort fråga, får personal på förskola klippa mina barn utan att jag blir informerad eller utan att fråga mig som vårdnadshavare om detta är okej pga tovigt hår?Mvh Tina
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB).

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte domstolen anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 2 § första stycket FB). Den som har vårdnaden om ett barn (i detta fall du) ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad och trygghet blir tillgodosedda (6 kap 2 § andra stycket FB). Även samhället har ett stort ansvar för att barnet får en god uppväxt (t.ex. förskolorna). Att däremot klippa ett barns hår anser jag inte vara något som personalen på förskolan har rätt att göra. Jag utgår då från att inte något särskilt hade skett (t.ex. att ditt barn fastnat i något) och avklippt hår var en nödvändig åtgärd för att barnet skulle slippa smärta.

Att barnet har tovigt hår är inte enligt min mening en omständighet som ger förskolepersonalen rätt att klippa håret på barnet. Som vårdnadshavare är det du som fattar beslut ifråga om barnet (6 kap 2 § FB). Ett beslut som rör barnets hårfrisyr är något som ligger utanför förskolepersonalens ansvarsområde och det är du som vårdnadshavare som har bestämmanderätt i den frågan.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1494)
2020-08-14 Får den andra vårdnadshavaren vårdnaden om barnen om jag dör?
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?

Alla besvarade frågor (82785)