Får försäkringsersättning utmätas av Kronofogden?

Har en anhörig som fick ersättning från afa efter en yrkesskada som invaliditets (funktions nedsättning) om 25,000kr som utmättes i sin helhet. Min fråga kan man utmäta sådan ersättning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna kring vad som får utmätas hittar du i utsökningsbalken, nedan förkortat UB.

Lös egendom får utmätas

Lös egendom som din anhörige äger får utmätas. (4 kap. 17 § UB) Ersättningen från AFA är pengar vilket även klassificeras som lös egendom. Det gäller även om pengarna sätts in på ett konto. Kronofogden får därmed som huvudregel utmäta även denna typ av ersättningar. Det finns ingen specifik regel som stoppar Kronofogden från att utmäta just olika typer av försäkringsersättningar.

Pengar kan få undantas i speciella fall

Pengar får undantas från att utmätas endast om dom är nödvändiga för din anhöriges underhåll vid tidpunkten. Alltså om pengarna från ersättning är nödvändiga för att din anhörige ska kunna betala mat och bostadskostnad mm så kan pengarna tillfälligt undantas från utmätning. (5 kap 1 § 1 st 7 p UB) Detta gäller endast om din anhörige inte har några andra möjligheter att betala sina levnadskostnader. Pengarna får dock undantas från utmätning i max en månad om situationen inte är mycket allvarlig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Annelie BurströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo