FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler27/02/2018

Får företag spara cv efter att tjänst utannonserats?

Hej

För företag spara de CV:n som de får när tjänster utannonseras? Om ja, måste de spara originalen eller räcker det att lägga i en molntjänst? Ser ofta när man söker jobb att de skriver att de sparar min CV för eventuella framtida tjänster.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personuppgiftslagen (här) innehåller regleringar avseende på vilket sätt personers personuppgifter får behandlas. Exempelvis hur de får spridas, registreras eller lagras. Personuppgifter är all information som kan sammankopplas med en person som lever (3 § personuppgiftslagen), exempelvis namn, personnummer, adress, yrke eller utbildning. Personuppgiftslagen gäller personuppgifter som samlas in på automatisk väg, vanligtvis genom datorer. Personuppgiftslagen gäller också om personuppgifterna ska ingå i något ordnat register över personuppgifter. Personuppgifter får bara användas om personen har godkänt användningen (10 § personuppgiftslagen). Företaget får då enligt personuppgiftslagen behandla dina uppgifter (spara, använda) så länge som det inte är kränkande mot dig. Vid bedömningen om uppgifterna är kränkande beaktas bland annat själva informationen, i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, vilken spridning de har fått samt vilket konsekvenser det får för personen. I 9 § finns det flera regler om hur personuppgifter får behandlas. Däri står bland annat att när personuppgifterna behandlas ska det ske på ett korrekt sätt och att personuppgifter enbart får samlas in för ett speciellt ändamål. Det står även att flera uppgifter än nödvändigt inte får behandlas och att uppgifterna inte får sparas längre än de behövs.

Har man gett sitt godkännande att använda ens personuppgifter kan personen alltid ta tillbaka godkännandet, det står i 12 §.

För att företag ska behöva få tillstånd för att spara cv, krävs alltså att cv innehåller exempelvis namn, personnummer, adress, yrke eller utbildning. Det beror alltså på vad cv innehåller och om det kan sammankopplas till en viss person.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?