Får företag neka mig att köpa deras tjänster?

Hej.

Ett företag har gått ut till sina entreprenörer och anställda att inte få göra ett jobb åt mig som privatperson pga anklagelse att jag inte betalar dom tjänster jag gjort trots att jag har betalat.

Problemet i grunden är så:

Jag frågade en av entreprenörerna om ett pris grus. Jag fick ett pris på 100kr/ton,jag sa okej o beställde muntligt. 300 ton köpte jag, fakturan borde då varit 30 tkr. När fakturan kom sa bolaget som entreprenören represtera att det kosta 95 tkr.

Jag sa nej pga av att det priset sades det aldrig om.

Entreprenören vill inte kännas vid. Efter massa prutning så kom vi överens om 40 tkr. Fakturan kom och det stod 44 tkr. Jag betalade då jag ej orkade mer. Senare kom en ny faktura på 55 tkr. Jag ringde upp och frågade vad denna faktura va, svaret jag fick var att jagskullr betala den också.

Jag vägrade och hänvisade konsumentköplagen. Dom backade men gav sedan order till sina entreprenörer att inte göra jobb åt mig. Jag känner mig kränkt. Är det något jag kan anmäla dom för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Din beskrivning aktualiserar två separata frågor: Dels huruvida företaget bröt mot några regler i konsumentlagstiftningen när de skickade fakturor till dig som översteg det överenskomna priset. Dels huruvida de har rätt att neka dig ta del av deras varor och tjänster framöver.

Pris och betalning enligt konsumentlagstiftning

Om man som konsument köper en vara av en näringsidkare, är konsumentköplagen tillämplig. Om man som konsument köper en tjänst av en näringsidkare, är konsumenttjänstlagen tillämplig. Av din fråga är det lite svårt att utläsa om du har beställt en vara eller en tjänst: Å ena sidan skriver du att du har beställt grus, vilket skulle kvalificeras som en vara. Å andra sidan skriver du att företaget gett sina entreprenörer order att inte göra jobb åt dig, vilket indikerar att det är en tjänst. Möjligtvis var då grusleveransen en del av den totala tjänsten.

Både konsumenttjänst- och konsumentköplagen är uppbyggda med utgångspunkten att konsumenten är en svagare part som behöver skydd. Därför är lagen tvingande till konsumentens fördel: Avtalsvillkor som blir bättre för konsumenten än vad det står i lagen, är gällande. Avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad det står i lagen, är ogiltiga.

Som köpare är du endast tvungen att betala det pris ni har kommit överens om. Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, ska köparen betala vad som är skäligt. Det följer av konsumentköplagen 35 § och konsumenttjänstlagen 36 §. Enligt konsumenttjänstlagen gäller även att om näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift, får det priset inte överskridas med mer än 15 procent.

Enligt din beskrivning beställde du 300 ton grus för ett pris om 100 kr per ton. Det totala priset borde därför ha blivit 30 000 kr, men istället fick du en faktura på 95 000 kr för gruset. Du bestred fakturan och ni kom överens om ett nytt pris på 40 000 kr. När den nya fakturan kom uppgick den till 44 000 kr och du betalade denna utan att bestrida. Därefter fick du en ny faktura på 55 000 kr utan att ha beställt något mer av företaget. Du bestred fakturan.

Enligt min bedömning, mot bakgrund av den beskrivning du har kommit in med, skulle du inte behöva betala mer än 30 000 kronor. I och med att du betalade fakturan på 44 000 kr kommer det dock troligtvis att ses som att du har godkänt det priset. Det blir därför svårt att kräva mellanskillnaden på 14 000 kr nu.

Jag vill dock poängtera att jag självklart inte kan ge ett säkert svar på huruvida du var skyldig att betala 30 000, 95 000 eller 44 000 kronor eftersom jag inte har all information. Om det till exempel är så att du både beställt grus plus någon tillhörande tjänst, så är det möjligt att de överskridande (95 000 – 30 000 = ) 65 000 kronorna avsåg betalning för tjänsten. Du skriver att företaget har sagt åt entreprenörerna att "inte göra jobb åt dig" vilket indikerar att du inte bara beställt gruset utan också någon tjänst.

Sammanfattningsvis beror det alltså på hur ditt avtal ser ut och hur din totala beställning såg ut. Om du endast beställt 300 ton grus för 100 kr/ton och ingenting annat, så hade du inte behövt betala 44 000 kr utan endast 30 000 kr och bestridit resten. Det är dock svårt att göra något åt detta i efterhand när fakturan redan är betald.

När företaget vägrar att utföra arbete åt dig

En näringsidkare får i princip fritt bestämma vilka produkter/tjänster de vill sälja, till vilket pris de ska sälja och till vilka de ska sälja. De måste inte erbjuda tjänsten eller varan till alla kunder, utan kan neka kunder att ta del av deras varor eller tjänster om de vill. Detta så länge de inte bryter mot reglerna i diskrimineringslagen. Om ett företag nekar en person att köpa en vara eller tjänst på grund av en diskrimineringsgrund, så kan det alltså vara olagligt.

Diskrimineringsgrunderna är kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Ingenting i din beskrivning tyder på att någon diskrimineringsgrund skulle vara skälet till att de nekar dig tjänsten; utan de motiverar det med att du inte betalar. Det är alltså inte olagligt att inte låta dig köpa tjänsten och du kan inte anmäla dem för någonting.

Om ni redan hade ingått ett avtal om att de skulle utföra den aktuella tjänsten till dig, och de vägrar fullfölja det avtalet, kan det strida mot konsumenttjänstlagens regler. Det leder inte till att du kan anmäla dem för kränkning, men du kan få ersättning för den ekonomiska skada du lider till följd av att de inte fullföljer tjänsten (exempelvis mellanskillnaden för att anlita en annan entreprenör som slutför). Om du riktar ett sådant krav mot dem och de bestrider betalningsansvar, måste du stämma dem inför domstol och få rätt där för att du ska kunna få några pengar. Om du förlorar i domstolen, riskerar du att bli tvungen att betala både dina egna och företagets rättegångskostnader.

Det är också viktigt att nämna att näringsidkaren har rätt att avbryta arbetet om köparen inte betalar i enlighet med avtalet. Detta kallas för att säljaren är i dröjsmål med betalningen och regeln hittar du i konsumenttjänstlagen 45 §. Frågan är alltså om ni har ett avtal som säger att de skulle utföra en viss tjänst åt dig, samt om de anser att du är i dröjsmål med betalningen.

Om ni har avtalat om att de ska utföra en tjänst och du inte är i dröjsmål med betalningen, begår de avtalsbrott och du kan kräva att de slutför tjänsten eller ersätter dig för den ekonomiska skada du lider. Om ni inte hade hunnit ingå ett avtal om den tjänst de nu nekar dig, finns det dock ingenting du kan göra.

Om du vill ha hjälp av en jurist för att kontakta företaget, stämma företaget eller granska era avtal, kan jag sätta dig i kontakt med Lawline Juristbyrå. I så fall får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”