Får föräldrar ta fysiska grepp på sina barn?

2017-05-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Det är så att jag har en son på 12 år, och som har hamnat i fel umgänge. sedan i höstas och fram till idag har han skolkat och tagit pengar hemma, tagit sprit och rökt. (även på skolan) Vi har en bra relation hemma (en vanlig familj) och jag försöker hela tiden att stötta och hjälpa min son så gott det går. Jag har mycket kontakt med skola och vi har även kontakt med Soc. & BUP för att hjälpa honom att må bättre.En dag så ringde skolan och sa att min son inte ville lämna ifrån sig en tändare då det har varigt skadegörelse på skolan mm.Jag pratar med läraren och jag tar svängen förbi skolan för att försöka få in min son på lektionen igen.Jag möter min son tillsammans med två äldre elever på skolgården, och han kommer då med en repstump som fortfarande glöder. jag går fram och tar tag i min sons jacka och trycker upp honom mot ett byggstaket och säger att nu får det räcka.. sedan tar jag tag i jackan och säger att han får följa med mig in på lektionen.Det hela slutar med att min son påhejad av dom andra eleverna som var med, anmäler mig för misshandel och nu har det hamnat hos Polisen/åklagaren och jag väntar på förhör. Min son är ångerfull och trodde inte att det skulle bli så här stort, utan att han var arg på mig för att jag tog tag i honom på skolgården.Jag har aldrig slagit min son, och jag och min fru fick vid samma tid reda på att vi är godkända som familjehem.Så nu till min fråga! vad kommer att hända & vad kan jag få för straff?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Detta framgår av 6 kap. 1 § föräldrabalken (se här). Denna regel klargör att barnaga är förbjudet om motsvarande handling är straffbar som misshandel.

Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (se här) döms den som tillfogar en annan person smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det åligger emellertid föräldrar och vårdnadshavare att förmana och tillrättavisa sina barn inom ramen för vad som på sedvanligt sätt är god fostran. Det kan inte undvikas att du nödgats till visst fysiskt tvång för att fullfölja en tillsägelse eller hindra att barnet far illa. Mot bakgrund av den uppfostrings- och tillsynsplikt som åligger vårdnadshavaren anses det vara rimligt att denne använder sig av viss fysisk tvång genom en obetydlig och handfast tillrättavisning, i det fall det är befogat. Ett sådant fall kan vara när barnet utsätter sig själv eller andra för fara, skolkar, busar eller spårar ur på annat sätt. Med regeln i föräldrabalken om barnets rätt till god fostran införstås också förälderns skyldighet att tillrättavisa barnet med lindrigt våld om han eller hon skolkar eller håller på med skadegörelse. Det får inte röra sig om en kroppslig bestraffning eller klart överdriven tillrättavisning. Tillrättavisningen enligt din beskrivning har med högst sannolikhet inneburit en för stunden lindrig smärta för barnet. Förbudet mot barnaga i föräldrabalken har inte hindrat domstolarna från att anse att disciplinärt våld gentemot barn i vissa fall utgör socialadekvans. Din reaktion med hänsyn till den bakgrund du angett, torde därför inte ses som annat än en tillåten och befogad tillrättavisning. Gränsen till en brottslig gärning som inte anses vara ursäktat på grund av socialadekvans är hårfin, samtliga omständigheter beaktas i den straffrättsliga bedömningen med iakttagande av förbudet mot barnaga likaså dina skyldigheter att uppfostra barnet.

Skulle du mot förmodan bli dömd, så är det fråga om ringa misshandel eftersom smärtan är av helt lindrig art. Påföljden blir penningböter eftersom gärningen föregåtts av den bakgrund du angett vilket får anses utgöra förmildrande omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94218)