Får föräldrar hindra sina barn från att delta i en demonstration?

2017-03-05 i Barnrätt
FRÅGA
Tjena! Jag vill närvara på en Demonstration som är 1 Maj och mina vårdnadshavare är väldigt emot mina politiska åsikter och denna Organisation. Jag är även femton år, kanske bra att lägga till. Min fråga: Kan mina vårdnadshavare bestämma att jag inte får delta på denna Demonstration eller har jag rättigheter att kunna delta fast mina vårdnadshavare säger nej. För i så fall spelar det ingen roll vad deras synpunkt är. Tack, Mvh Hugo.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Föräldrar har rätt (och är skyldiga) att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Det innebär att dina föräldrar har rätt att bestämma om du ska få delta i en demonstration eller inte. I takt med att du blir äldre ska dock dina föräldrar ta allt större hänsyn till dina synpunkter och önskemål, men de har fortfarande rätt att avgöra vad som är bäst för dig.

Det jag tror att du syftar på med din fråga är demonstrationsfriheten som följer av regeringsformen (2 kap. 1 § första stycket regeringsformen). Denna grundlagsreglerade rättighet gäller dock enbart i förhållande till staten (staten får inte hindra dig från att delta i en demonstration).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?