Får föräldrar ge gåvor till en av flera bröstarvingar?

2017-12-06 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Kan mina föräldrar ge sin sommarstuga som enskild gåva till min bror när det är fler av oss syskon som är intresserad av den och gärna vill köpa den? Vi är fyra syskon och han har redan fått ett skogsskifte, drygt 40 ha, samt fått köpa föräldrahemmet förmånligt. Kan våra föräldrar välja att behandla oss syskon så ojämnlikt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk arvsrätt har bröstarvingar (d.v.s. arvlåtarens barn) rätt till att i första hand ärva sina föräldrars kvarlåtenskap. Även om ett testamente föreskriver något annat har arvingarna rätt till halva arvslotten, den så kallade laglotten (7 kap. ärvdabalken). Rätten till arv innebär emellertid endast en rätt att erhålla en viss andel av kvarlåtenskapen efter arvlåtarens död. Så länge arvlåtaren fortfarande lever disponerar denne helt fritt över sin egendom. Det finns alltså inget som hindrar föräldrar från att skänka bort sin egendom till någon, inte ens till ett av flera barn.

Något som är värt att ha i åtanke är dock att gåvor till en bröstarvinge i huvudregel ska avräknas som förskott på dennes arv. Det gäller dock inte om arvlåtaren föreskrivit att ingen avräkning ska ske eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas att arvlåtaren inte avsåg att någon avräkning skulle ske (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis finns det alltså ingenting som hindrar dina föräldrar från att skänka bort sin egendom till din bror. I huvudregel ska sådana gåvor avräknas som förskott på din brors arv, men det gäller inte om dina föräldrars avsikt måste antas ha varit att ingen avräkning skulle ske.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97676)