Får föräldrar bestämma vad man ska ha på sig?

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Får föräldrar bestämma vad man ska ha på dig? Tex korta kläder osv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag utgå från att barnet är under 18 år. Föräldrar och vårdnadshavare har ansvar över dig tills att du fyller 18 år, det betyder dock inte att de kan bestämma allt. Du har fortfarande rätt att vara med och bestämma saker som handlar om ditt liv. När du är under 18 år har dina föräldrar rätt att veta hur det går för dig i skolan. De har rätt att hindra dig från att göra sånt som kan vara skadligt för din hälsa, som att dricka alkohol eller att röka. De har även rätt att se till att du går och lägger dig i lagom tid för att du ska klara skolan samt att se till att du går i skolan tills du har gått ut klass 9. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken) och det är föräldrarnas ansvar att se till att dessa behov blir tillgodosedda.

Om kläder

Det finns ingen lag som specifikt reglerar föräldrars rätt att bestämma över vilka kläder deras barn får ha på sig. Det ingår i föräldrarnas roll att se till att deras barn inte har på sig för lite kläder i t.ex. kallt väder eftersom det skulle kunna rymma inom deras ansvarsområde gällande omvårdnad. Jag tolkar däremot inte din fråga som att du undrar om kläder i just det hänseendet. Om ens föräldrar vill bestämma över vad man har på i sig med grund i t.ex. familjens heder så är det givetvis fel. Om föräldrarnas kritik bottnar i något som heder är det viktigt att veta att det inte är rätt och att det finns hjälp att få. Ingen har någonsin rätt att hota någon, utsätta den för fysiskt eller psykiskt våld eller låsa in eller låsa ut sitt barn.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97371)