Får förälder besluta månadspeng, tidsfrister och kompisar?

2019-06-27 i Barnrätt
FRÅGA
HejNågra bra tips rekommendationer hur jag ska möta min 15-åring när inte vill lyssna på mig.När jag vill veta vilka kompisar umgås med, vad de gör etcDå umgås med kompisar ifrån andra skolor inte klassen... försöker leta upp nr till föräldrar o stämma av men blir pinsam o jobbig! Vad kan jag säga, gör, fråga, hålla koll på? Kan man ha 23.00 som en tid på sommarlov utan då sägs jag har inte tätt säga så??! Får jag dela upp månadspengaen till två tillfällen? Ha koll på vart pengarna tar vägen...MVH
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Det är alltid tråkigt när man inte kommer överens med sin tonåring, speciellt när tonåringen inte uppskattar att man som förälder vill sitt barn väl. Jag förstår att det kan kännas pinsamt och jobbigt ringa upp föräldrar, men jag anser att du gör helt rätt eftersom du tänker på ditt barns säkerhet och vill veta vad barnet håller på med.

I föräldrarbalken (FB) står regler gällande föräldrars ansvar för sina barn där det bl.a. framgår att barn har rätt till omvårdnad, en god fostran och trygghet enligt 6 kap 1 § FB. Dessutom ska vårdnadshavarna även se till att barnet får den tillsyn som behövs, med hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Det är du som vårdandshavare som har vårdnaden av tonåringen tills denne är 18 år. Detta innebär bl.a. att du har rätt till att veta var ditt barn är, till exempel efter skolan och på kvällarna.

Du får även hindra tonåringen från att göra sånt som kan anses skadligt, som t.ex. att dricka alkohol, röka eller snusa. Du som vårdnadshavare bestämmer när barnet ska gå och lägga sig och hur länge denne får vara ute på kvällarna. Hur du som förälder vill dela upp månadspengen är helt upp till dig och ingenting som regleras i lag.

Jag tror det skulle vara en bra idé om ni pratar om dessa saker och försöker komma överens om saker som inte står i lagen exempelvis hur mycket månadspeng som ska ges. Även diskutera exempelvis att barnet endast får hänga med dem vänner som du har förälderns nummer till, så om den vill hänga med en ny person ska du få numret till dennes förälder. Detta är såklart av säkerhetsskäl och inte för att vara jobbig, därför vore en bra idé att inte ringa mer än nödvändigt. Många föräldrar brukar ha koll på sina barn genom att barnet skickar en platsdelning till föräldern via sin telefon (fungerar på imessage) eller annars via whatsapp.

Sammanfattningsvis är det din skyldighet som förälder enligt lag att hålla koll på ditt barn och se till att den får en god uppfostran och den vårdnad som denne behöver. I alla beslut ska barnets bästa iakttas och det är föräldern som bedömer vad som anses som barnets bästa. Det låter på din fråga som att du inte vill förhindra 15-åringen från sin fritid, utan endast ha uppsikt, vilket är för barnets bästa.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1347)
2019-12-11 Min son och mamman till hans barn kommer inte överens - vad ska vi göra?
2019-12-08 Vem äger minderårigs moped?
2019-12-07 Vem ärver ett barns försäkringsersättning?
2019-12-07 Förälders umgängesrätt med tonårsson

Alla besvarade frågor (75510)