Får facket utan arbetstagarens medgivande förhandla om en omplacering?

2020-01-01 i Fackförening
FRÅGA
Facket hade en förhandling angående en omplacering av personliga skäll och de hade en förhandling utan mitt medgivande, medvetande och mig personligen. Det gjorde alltså något som jag inte ville.Får man göra så?Har jag rätt och kräva skadestånd på något sätt?Om ja, hur mycket kan man ''kräva'' för en otillåten förhandling och hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Reglering av förhandling vid omplacering av en arbetstagare finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Förhandlingsskyldighet

Jag tolkar din fråga som att din arbetsgivare har förhandlat med facket utan ditt medgivande. Arbetsgivaren har en skyldighet att på eget initiativ inleda en förhandling med fackföreningen som denne är bunden till med kollektivavtal innan denne beslutar om omplacering av en arbetstagare (11 § MBL). Skulle det vara så att arbetsgivaren inte är bunden till någon fackförening med kollektivavtal så har denne ändå en skyldighet att inleda en förhandling om du som arbetstagare är medlem i en fackförening, eftersom omplaceringen är något som särskilt berör dig (13 § första stycket MBL).

Skulle arbetsgivaren strunta i att inleda förhandlingen blir denne skadeståndsskyldig gentemot den berörda fackföreningen (54 § MBL). Det kan dock tilläggas att det är arbetsgivaren som har den slutliga bestämmanderätten (efter att en förhandling förts med lokal, och vid behov central, fackförening (14 § MBL) vid en sådan här förhandling. Detta följer av arbetsgivarens arbetsledningsrätt (som följer av § 23-/ § 32-principen). Skulle det uppkomma en tvist om arbetsskyldigheten så har dock fackföreningen tolkningsföreträde, dvs gäller dess mening tills tvisten är slutligt prövad (34 § första stycket MBL).

Sammanfattning

Arbetsgivaren har en skyldighet att inleda en förhandling med fackföreningen innan denne tar ett beslut om omplacering. Det spelar alltså ingen roll vad arbetstagarens inställning är. Däremot har arbetsgivaren den slutgiltiga bestämmanderätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (85738)