FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/05/2021

Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Hej jag bokade en tjänst från happyday.se

Ett vapen skytte paket, de gjorde en bakgrundsbild på mig och har har ett sexual brott och ett snatteri. De sa till mig att enligt deras policy är det nolltolerans mot sånt för säkerheten osv. Jag tycker det låter mera som personliga åsikter och diskriminering.

Har bett dem skicka mig deras policy där det står att de har nolltolerans mot dessa typ av brott i sammanhang med säkerhet osv. Har inte fått någon från dem.

Kan jag stämma eller få skadestånd för att de nekar mig och diskriminerar mig på detta viset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är lite oklart om de gjort en bakgrundskontroll av dig genom belastningsregistret eller på något annat sätt men jag utgår ifrån det vid besvarandet av frågan.

Ett köp mellan dig och företaget är ett civilrättsligt avtal. Det innebär att när du lägger en begäran att köpa deras tjänst eller vara så gör du det utefter de villkor som företaget satt upp för hur de vill sälja varan eller tjänsten. En snabb kontroll av deras allmänna villkor säger att de förbehåller sig rätten att neka ett köp (se allmänna villkor under punkten 13). På vilka grunder är upp till de själva. Det råder avtalsfrihet så om de vill sätta upp en drös med villkor för ett köp så får de göra det, du måste inte gå med på dem utan kan i så fall välja att köpa tjänsten från någon annan.

Angående diskriminering är det lite oklart av din fråga vad som skulle vara diskriminerande. Enligt diskrimineringslagen så är grunderna för diskriminering kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (se 1 § DL). Att du är dömd för brott och att ett företag inte mot betalning tillåter hantering av deras vapen på grund av det faller alltså inte in under diskrimineringsgrunderna.

Såvitt jag kan se så finns det ingen grund för något skadestånd eller att de ska ha diskriminerat dig enligt det sätt som diskrimineringslagen föreskriver.

Hoppas du fått svar på din fråga och hoppas att du hittar ett annat företag som kan hjälpa dig med din upplevelse i stället!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning