Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?

2021-10-24 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det finns ett företag som kallas A som säljer en produkt för 649 kronor (vilket anses vara ett väldigt bra pris) och deras konkurrent som kallas B sedan kommer in och vill köpa dessa filtar (eftersom dem är såpass billiga) får A välja att höja priset på filtarna just B eftersom dem inte vill sälja så billigt till deras konkurrenter, så istället vill dem sälja för 949 kronor. Eller kan dem helt å hållet neka att sälja till B?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om ett företag A får höja priset på en vara när konkurrenten företag B vill köpa den, samt om A får neka att sälja till B.

Utgångspunkten i avtalsrätten är avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att man är fri att bestämma om man vill ingå avtal, med vem man vill ingå avtal, samt vilket innehåll som avtalet ska ha. A och B är alltså fria att välja om de vill ingå avtal med varandra med ett visst innehåll.

Därför är A fri att sätta vilket pris denne vill, och B är fri att välja om denne vill acceptera det pris som A sätter. A kan också välja huruvida A vill sälja till B över huvud taget.

Avtalsvillkor får dock inte vara oskäliga, de kan då jämkas (justeras) så att de blir skäliga (36 § avtalslagen). I detta fallet blir det dock sällan problem i praktiken, eftersom B är fri att inte acceptera priset som A sätter och istället köpa från någon annan.

Enda gången detta skulle medföra problem för A i praktiken är om A har en dominerande ställning på marknaden och höjer priset i syfte att avskärma B från marknaden (2 kap. 7 § konkurrenslagen). Det skulle då vara en förbjuden konkurrensbegränsning. Det är emellertid höga krav för att så ska vara fallet, huvudregeln är att företag alltid ska få vara fria i sin prissättning.

Sammanfattningsvis gäller avtalsfrihet som medför att A är fri att sätta sitt pris på sina varor, och B är på samma sätt fri att välja om denne vill acceptera A:s priser eller inte. A får dessutom välja om denne vill sälja till B över huvud taget.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97716)