Får ett boende öppna brev utan tillåtelse?

Hej! Mitt boende öppnar mina brev utan min tillåtelse och oftast gömmer dem för mig i ungefär 1-2 veckor. Får dem verkligen göra så? För dem är varken god man eller förvaltare för mig eller något annat.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret är nej. Oavsett vilken typ av boende du bor på så är du som enskild person som grundregel skyddad mot att någon som representerar det allmänna öppnar dina brev mot din vilja. Denna frihet är till och med grundlagsskyddad (2 kap 6 § Regeringsformen). Viss begränsning är dock tillåten men denna måste då tydligt framgå i lag (2 kap 20 § Regeringsformen). Lagbegränsningar finns i exempelvis (35 § Lag om vård av missbrukare i vissa fall) (LVM) och i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Noterbart är dock att detta handlar om tillåtelse av brevöppning i vissa undantagsfall (exempelvis är det okej att på ett LVM-hem öppna brev som kan tänkas innehålla berusningsmedel, narkotika osv).

Oavsett om ditt boende kan stödja sig på nån lagreglering som tillåter dem att öppna brev är det aldrig acceptabelt att göra det på sättet som beskrivs i din fråga. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att ett boende som ska öppna ett brev utan tillåtelse skall göra det med brevets adressat (dvs. dig) närvarande. Det kan vidare aldrig bli aktuellt att boendet ska läsa själva brevet (då öppningen endast sker för att kontrollera eventuella berusningsmedel, narkotika etc). Att gömma undan brevet för dig är aldrig tillåtet.

Slutsatsen blir alltså att ett boende endast i speciella undantagsfall har rätt att öppna dina brev. Oavsett om boendet enligt lag har rätt att öppna brevet i fråga har det dock aldrig rätt att öppna det på sättet som beskrivs i din fråga. Brevet ska då öppnas med dig närvarande, och boendet ska aldrig läsa själva innehållet i brevet. Det är enligt JO också lämpligt att ett vittne bevittnar detta öppnande. Det är aldrig acceptabelt att ett boende gömmer undan ett brev.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”