FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag15/03/2018

Får ett aktiebolag skänka bort sina enda inkomstbringande tillgångar till kommun?

Får ett aktiebolag skänka bort sina enda inkomstbringande tillgångar till kommunen.

De fasta tillgångarna består av en hamnanläggning med tillhörande mark.

Rörelsen går med vinst och det finns betydande tillgångar i kassa och bank.

Aktieägarna är oeniga, vilken majoritet behövs för ett sådant beslut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att ett bolag inte får ge bort egendom, eftersom bolagets syfte är vinstsyfte och gåvor skulle strida mot detta syfte. Reglerna om olika former av värdeöverföringar från bolaget finns främst i 17 kap. aktiebolagslagen (här); dessa regler är ganska komplicerade, men innebär i korthet att ett bolag sällan får ge bort egendom. Det enda som skulle vara tillämpligt i detta fall, är att bolagsstämman enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen, eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot kravet att en värdeöverföring inte får äga rum om det efter överföringen inte finns full täckning för bolagets bundna egna kapital (17 kap. 3 § aktiebolagslagen). Visserligen skulle gåvan till kommunen kanske kunna anses vara allmännyttig beroende på ändamålet; gåvans användande. Men med hänsyn till att det är fråga om bolagets enda inkomstbringande tillgång, får emellertid en sådan transaktion inte anses vara acceptabel. Det finns också regler i 25 kap. 13 – 20 § aktiebolagslagen om att ett bolag som har för lite förmögenhet måste likvideras och att VD, styrelse och aktieägare kan i värsta fall bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder (här). Det kan eventuellt vara möjligt, att likvidera bolaget för att därefter ge egendomen i gåva till kommunen. Med hänsyn till att fler omständigheter inte finns tillgängliga, kan jag emellertid inte uttala mig mer ingående.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000