FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag22/09/2022

Får ett aktiebolag överlåtas på benefik väg och vilka skattekonsekvenser kan uppstå i så fall?

Hej! Min man tänkte starta aktiebolag. Min fråga är följande: kan jag sedan bli ägare ,dvs kan vi enkelt skriva över aktiebolag på mig själv istället, kostnadsfritt såklart? Hälsningar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilka lagar är tillämpliga? 

Det är aktiebolagslagen (ABL) och inkomstskattelagen (IL) som reglerar bildandet av ett aktiebolag, överlåtelse av ett aktiebolag och beskattning av en överlåtelse av ett aktiebolag.  

Får ett aktiebolag överlåtas som gåva? 

Den som äger ett aktiebolag äger andelar, dvs. aktier, i bolaget. Det betyder att ett aktiebolag kan överlåtas genom att aktierna överlåts till någon annan, antingen genom en försäljning, byte eller gåva. I svensk rätt gäller att aktier fritt får överlåtas (4:7 ABL), om inte några undantag uppställs i bolagsordningen, t.ex. att ägaren ska samtycke till överlåtelsen (4:8 ABL). Så länge din make inte uppställer några sådana villkor för överlåtelsen, så kan aktierna fritt överlåtas, t.ex. om han inte skulle vilja överlåta aktierna till dig av någon anledning. 

För att aktier, dvs. bolaget, ska överlåtas som en gåva krävs att överlåtelsen är frivillig, att det finns en gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring till dig som gåvomottagare. Det betyder helt enkelt att din make ska vilja ge dig aktierna i gåva helt frivilligt och att aktierna faktiskt överförs till dig. Detta kan man göra på lite olika sätt. För just makar gäller att gåvan först blir bindande när gåvan har fullbordats, dvs. att ovan krav har iakttagits, eller när gåvan har registrerats av Skatteverket (8:1 äktenskapsbalken). Vidare behöver du eller din make att upplysa Skatteverket om vem som är ny ägare (se här).

Vilka konsekvenser finns genom att överlåta ett aktiebolag som en gåva? 

När ett aktiebolag överlåts som en gåva ska överlåtelsen inte beskattas hos din make eller hos dig (8:2 IL). Det som händer är att du övertar din makes skattemässiga situation (44:21 IL), vilket för enkelhetens skull betyder att den skatt som du får dra av beror på vad din make har lagt in i bolaget när du säljer eller upplöser bolaget med vinst, eller får utdelning av bolaget. Som sagt kommer vare sig du eller din make att beskattas. Det är dock viktigt att överlåtelsen är en gåva. Det är därför värt att upprätta ett gåvoavtal där det framkommer att din make överlåter alla sina aktier i sitt aktiebolag till dig i form av gåva. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är ja. Aktier kan fritt överlåtas, även som en gåva, och överlåts alla aktier i ett aktiebolag, så övergår hela äganderätten till någon annan. Görs överlåtelsen i form av en gåva, så kommer vara sig överlåtaren, din make i ditt fall, eller förvärvaren, du i ditt fall, att beskattas för överlåtelsen. Om du gärna vill ta över ett aktiebolag som din make äger, så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med överlåtelsen så att den blir rätt då det kan vara ganska komplicerat med allt som behöver göras. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”