FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist25/07/2022

Får ett 8 årigt barn bestämma vilken vårdnadshavare det ska bo hos?

Kan en 8a åring bestämma var den vill bo?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

När det kommer till att bestämma vart barnet ska bo så ska barnets bästa vara avgörande, men barnets åsikter ska även tillmätas betydelse (6 kapitlet 2a-2b§§ Föräldrabalken). Desto äldre barnet är, desto större betydelse ska tillmätas dess åsikt.  

Hur mycket barnet får vara med att bestämma kan också bero på barnets individuella förmåga, men tumregeln är att barnet får bestämma själv när det fyllt 12.  

En 8 åring skulle därför troligtvis inte få bestämma själv hos vilken vårdnadshavare hen vill bo, men skulle däremot få chans att uttrycka sin vilja. Denna vilja ska respekteras i den mån det anses passande.  

Barnet har även en rätt att inte uttala sig. Detta gör att barnet inte tvingas dras in i vårdnadstvister mellan dess föräldrar.  

Om du önskar vidare rådgivning i en specifik vårdnadssituation kan du boka tid med en av våra jurister

Jag hoppas att detta hjälpte dig med din fundering.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare