Får ensam vårdnadshavare neka umgänge med den andra föräldern?

2019-07-29 i Barnrätt
FRÅGA
Modern har ensam vårdnad å nekar dottern att träffa sin pappa å det utan andledning. får hon göra så ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB). Umgängesrätten finns, oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte. Det innebär att modern inte ensidigt kan besluta att dottern inte får träffa sin pappa utan skäl. Om pappan vill ha mer umgänge finns det en möjlighet för honom att vända sig till domstol och begära att domstolen beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). I alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska det fästas särskild vikt vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
O Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 06:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1280)
2019-09-20 Växelvis boende, ändra dagar - Hur ska jag gå tillväga?
2019-09-17 Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?
2019-09-08 Kan jag och min dotter ha gemensam vårdnad?
2019-09-07 Vad gör jag om min dotter inte vill åka till sin pappa?

Alla besvarade frågor (72915)