Får ensam vårdnadshavare neka umgänge med den andra föräldern?

2019-07-29 i Barnrätt
FRÅGA
Modern har ensam vårdnad å nekar dottern att träffa sin pappa å det utan andledning. får hon göra så ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB). Umgängesrätten finns, oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte. Det innebär att modern inte ensidigt kan besluta att dottern inte får träffa sin pappa utan skäl. Om pappan vill ha mer umgänge finns det en möjlighet för honom att vända sig till domstol och begära att domstolen beslutar om umgänge (6 kap. 15 a § FB). I alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa ska det fästas särskild vikt vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB).

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1391)
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar
2020-02-01 Barn har sparat annans kreditkortsuppgifter
2020-01-31 Ska jag betala en del av resekostnaderna i samband med umgänge?

Alla besvarade frågor (77126)