FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/05/2018

Får ena föräldern bestämma vart barnet ska gå på dagis om den andre föräldern motsätter sig valet av dagis?

Får boendeföräldern bestämma vilket dagis barnet ska gå på om den andre föräldern motsätter sig valt dagis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vårdnad och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter finns i Föräldrabalken (FB)

Det är vårdnadshavare som bestämmer över barnets personliga angelägenheter, vilket inkluderar vart barnet ska gå på dagis. (6 kap. 11 § FB) Svaret på din fråga beror därför på om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om ena föräldern har ensam vårdnad om barnet.

Vid ensam vårdnad bestämmer den föräldern själv om både den vardagliga omsorgen och beslut av mer ingripande karaktär så som dagis och skola.
När det kommer till gemensam vårdnad så har boendeföräldern själv rätt att bestämma om sådant som hör till den dagliga omsorgen, som vad barnet ska äta till middag exempelvis.
Ena föräldern får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnet framtid, så som vart barnet ska gå på dagis. (6 kap. 13 § FB) Detta är ett beslut som ska tas gemensamt av vårdnadshavarna eftersom de då har gemensam beslutanderätt. Besluten ska alltid tas utifrån vad som blir det bästa för barnet (6 kap. 2 § samt 2a § FB)

Summeringsvis innebär det alltså att ena föräldern inte själv kan besluta om vart barnet ska gå på dagis om föräldrarna har gemensam vårdnad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000