Får en vårdnadshavarens partner vara med i barnets utvecklingssamtal?

FRÅGA
Får en vårdnadshavares partner vara med vid utvecklingssamtalet av vårat barn som går i 3an på grundskolan?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör skolväsendet så finns tillämpliga bestämmelser i Skollagen.

Skollagen

Din fråga kan hänföras till frågan ''Vem har rätt att delta i ett utvecklingssamtal''

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare rätt att minst en gång varje termin erbjudas möjligheten att ha ett utvecklingssamtal tillsammans med läraren och eleven (10 kap. 12 § stycke 1 Skollagen). En förälder som inte har vårdnaden om barnet har inte ett lika långtgående ansvar för barnet som dennes vårdnadshavare och kan därför inte kräva att få vara med på utvecklingssamtalet.

Bedömning

Jag utgår ifrån att din partner inte har vårdnad över barnet vilket därmed innebär att partnern inte kan kräva att få vara med på barnets utvecklingssamtal. Däremot kan din partner ansöka om att bli barnets vårdnadshavare, och på så sätt tilldelas rätten att delta. Den enda möjligheten som utomstående har att bli vårdnadshavare är som regel genom adoption enligt reglerna i Föräldrabalken.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98708)