Får en vårdnadshavare flytta med barnen utan godkännande?

2017-09-03 i Barnrätt
FRÅGA
Vad gäller om pappan väljer flytta 5 mil bort från förskola, vänner, idrotter?jag har föreslagit att de bor hos mig på veckodagarna och hos han varannan helg.det går han inte med på men känner att det kommer gå ut över deras liv och fasta punkt, som vi kom överens var på den plats jag, och han tills nu, är.har jag inget att säga till om, om detta? eller kan han bara ta barnen och flytta utan att jag får ha någon talan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du inte skriver något om hur vårdnaden ser ut er emellan, kommer jag i mitt svar att utgå från att ni har gemensam vårdnad om barnen.

Vårdnadshavare ska gemensamt fatta beslut om barnets boende

Den reglering som finns angående barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Här framkommer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Härvid ska särskilt beaktas barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnens vilja. (6 kap. 2 a § FB)

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn, får inte en av vårdnadshavarna ensam bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter om inte situationen kräver det. I frågor av ingripande betydelse för barnets framtid får en den ena vårdnadshavaren aldrig fatta beslut ensam om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. (6 kap. 11 & 13 § FB) Frågan om barnets bosättning är ett sådant beslut som kräver enighet hos vårdnadshavarna (prop. 1975/76:170 s. 178).

Regleringen i föräldrabalken innebär i praktiken att en vårdnadshavare inte ensam har rätt att fatta beslut om att flytta så länge barnen är under gemensam vårdnad. Kan vårdnadshavarna inte komma överens ska rådande förhållanden bestå, vilket innebär att flytt inte är tillåtet. Regleringen innebär också att en vårdnadshavare inte ensam kan besluta om vem barnen ska bo tillsammans med, för det fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans.

Vad kan du göra om ni inte kommer överens?

För att pappan ska ha rätt att flytta med barnen utan tillstånd från dig krävs att den gemensamma vårdnaden upphör och övergår i ensam vårdnad för en av er. Detta görs genom att väcka talan i tingsrätten varpå barnets bästa kommer beaktas i beslutet. (6 kap. 5 § FB)

Jag skulle dock rekommendera dig att börja med att tala med barnens pappa och diskutera hur ni löser situationen utifrån barnens bästa. Det finns även möjlighet att söka samarbetssamtal hos kommunen för att få hjälp av en rådgivare att nå en överenskommelse.

Om ni som vårdnadshavare, med gemensam vårdnad om barnen inte bor tillsammans, har ni möjlighet att avtala om vem barnen ska bo med. Avtalet måste vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden. Kommer ni inte överens har du möjlighet att föra talan i tingsrätten om vem barnen ska bo tillsammans med. (6 kap. 14 a § FB) Rätten kommer i bedömningen att utgå från barnens bästa. Oavsett hos vem barnen bor har ni som föräldrar gemensamt ansvar för att barnen får sitt behov av, samt rätt till, umgänge med båda föräldrarna tillgodosett (6 kap. 15 § FB).

Sammanfattningsvis:

- Ni som vårdnadshavare är skyldiga att grunda beslut som rör barnens boende och umgänge på vad som är bäst för barnen. Här ska särskilt barnens behov av en nära och god kontakt med er båda beaktas – beroende på barnens ålder och mognad bör även hänsyn tas till barnens viljor.

- Du har, under förutsättning att ni har gemensam vårdnad om barnen, rätt att hindra pappan från att flytta.

- Bor du och barnens pappa inte tillsammans måste ni gemensamt komma överens om (eller få beslutat av tingsrätten) hos vem barnen ska bo.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler eller andra frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94584)