Får en vakt neka mig inträde?

Känner mig kränkt pga fel anklagelser att jag skapade problem på en klubb. Jag har ej visats på klubben över fem månader . Blir nekad inträde på falska grunder . Känner mig anklagad och kan ej försvara mig. Vakten missbrukar sin ställning och han kan inte ens säga vad jag har gjort. Ägaren säger att det var fel person som vakten misstog men han slutar ej att neka mig . Jag avskyr fel behandling och känner mig kränkt. Vad kan jag göra . Jag har aldrig uppträtt fel på en allmän plats.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

En klubb är inte en offentlig plats, vilket betyder att de som driver klubben och/eller som agerar i dess ställe (t.ex. en ordningsvakt) har rätt att själva välja vilka de vill ha i sina lokaler. De har alltså rätt att neka dig inträde.

Offentliga platser i Sverige är enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen:

allmänna vägar,gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samtandra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.Dessa är alltså områden som allmänheten har fri tillgång till och som du har rätt att vistas på. Eftersom en klubb inte faller under någon av dessa definitionerna har fastighetsägaren och/eller den som nyttjar fastigheten rätt att välja vilka som ska ha tillgång till lokalen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Väl mött!

Sofia NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo