Får en utländsk medborgare en köpa bostadsrätt i Sverige?

2017-10-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en person som sökt uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått svar, köpa en bostadsrätt i Sverige? Vad gäller för att hen ska få köpa en lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen (1 kap 3 § bostadsrättslagen)

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som avgör om föreningen ska anta en ny medlem. Styrelsen ska vid avgörandet följa föreningens stadgar samt bostadsrättslagen (1991:614) (länk).

Vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar beror på bostadsrättsföreningen. Det finns dock ett antal villkor som är ogiltiga och alltså utan verkan om de står i föreningens stadgar.

De ogiltiga villkoren för medlemsskap finns i 2 kap 2 § bostadsrättslagen. Det är inte tillåtet att i stadgarna ha villkor som kräver visst medborgarskap, viss inkomst eller viss förmögenhet (första punkten). En bostadsrättsförening kan alltså inte ha som krav att medlemmarna ska ha t.ex svenskt medborgarskap eller en viss lägsta årsinkomst.

Den som har förvärvat (köpt, ärvt, fått) en bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta hen som bostadsrättshavare (2 kap 3 §). Det som främst ska ligga till grund för bedömningen är köparens förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen, sådan ekonomiska förpliktelser är att betala hyran.

Sammanfattning:

En person som saknar uppehållstillstånd kan inte nekas inträde i bostadsrättsföreningen p.g.a dennes medborgarskap. Styrelsen kan dock neka personen medlemskap om det finns en stor risk att personen inte kommer ha förmåga att betala hyran, alltså fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1218)
2021-07-30 Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?
2021-07-24 Sätta in persienner i bostadsrätt?
2021-07-16 Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?
2021-07-02 Får man äga två bostadsrätter?

Alla besvarade frågor (94414)