Får en tidigare arbetsgivare uppge att mina texter är skrivna av någon annan?

2017-12-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har skrivit texter för en tidigare arbetsgivare som ligger på en blogg. Nu när jag bytt arbetsgivare så har de ändrat på bloggen så att texterna uppges vara skrivna av en annan person. Är det ok? Förutom att det är osant förstås. mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret är att det inte är okej att din tidigare arbetsgivare uppger att dina texter är skrivna av någon annan utan ditt godkännande. Detta är ett intrång i namngivelserätten som du har som upphovsman till texterna.

Jag ska nedan svara lite mer utförligt angående vad som gäller enligt lag. Reglerna jag kommer hänvisa till finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Du har som utgångspunkt upphovsrätt till dina texter

Utgångspunkten är att du som skapare av texterna har upphovsrätt till dem (1 §). För att ha upphovsrätt till en text kräver det visserligen att texterna har "verkshöjd", men detta är sannolikt ett krav som uppfylls i ditt fall.

Upphovsrätten omfattar två olika skydd

Upphovsrättslagen ger skydd för två olika saker, och det är:

- den ekonomiska ensamrätten (2 §), och

- den ideella rätten (3 §)

Den ekonomiska ensamrätten innebär att du som upphovsman som utgångspunkt har en ensam rätt att förfoga över texterna genom att göra exemplar av dem och göra dem tillgängliga för allmänheten (2 §).

Den ideella rätten är också en del i det upphovsrättsliga skyddet och innehåller bland annat en rätt att bli namngiven i den omfattning och på det sätt god sed kräver (3 §), även kallat namngivelserätten.

Den ekonomiska rätten kan överlåtas genom avtal, men inte den ideella

En skillnad mellan den ekonomiska ensamrätten och den ideella rätten är att den ideella rätten inte kan överlåtas till annan genom avtal. Det kan däremot den ekonomiska ensamrätten.

Det är ganska vanligt att arbetsgivare har någon form av klausul i anställningsavtalet som säger att rätten till texter och annat som en arbetstagare producerar i egenskap av anställd ska tillfalla arbetsgivaren. Dessa typer av avtal är tillåtna och även utan avtalsbestämmelse brukar man säga att detta är utgångspunkten i anställningsförhållanden.

Även om de ekonomiska rätterna till texterna tillfaller din tidigare arbetsgivare har du dock fortfarande kvar din ideella rätt, som bland annat innebär att du har rätt att bli namngiven i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Jag kan inte säkert säga om god sed kräver att du har rätt att bli namngiven i anslutning till texterna, men det är i alla fall inte okej att någon annan uppges vara författare till dina texter. Detta är ett intrång i din ideella rätt och kan vara en grund för skadeståndsanspråk mot din tidigare arbetsgivare (3 § och 54 §). Handlandet kan dessutom vara straffbart (53 §).

Har du eftergivit din namngivelserätt?

Det finns en möjlighet till att arbetsgivaren kan ha rätt att agera så som hen har gjort och det är om du har eftergivit din namngivelserätt, eller med andra ord godkänt att din arbetsgivare i begränsad omfattning använder någon annans namn i anslutning till dina texter (3 § tredje stycket). Utan ditt godkännande har arbetsgivaren inte haft behörighet att ändra på bloggen på det sätt som hen har gjort.

Mina råd:

- Ta kontakt med din tidigare arbetsgivare och be denne att namnge dig till din text. I andra hand bör du be arbetsgivaren att i alla fall inte uppge att någon annan har skrivit texten. Förhoppningsvis är detta inget problem från arbetsgivarens sida.

- Om din tidigare arbetsgivare inte vill gå med på det finns det en möjlighet att ta upp tvisten i domstol. För att göra detta behöver du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du bör dock veta att en domstolsprocess kan vara mycket kostsam och tidskrävande. Det kan vara klokt att tänka igenom saken noga innan du inleder en process. Det bästa är att komma överens med din tidigare arbetsgivare.

I den mån du vill inleda en process kan det vara bra att anlita juridisk hjälp. Du är välkommen att boka tid med någon av våra jurister här på Lawline. Du kan också kontakta oss om du har några ytterligare frågor på nummer 08-533 300 04 måndag-fredag mellan kl. 10.00-16.00.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1039)
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto

Alla besvarade frågor (97610)