Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamente?

2020-04-01 i Testamente
FRÅGA
Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör testamentsrätt så är ärvadabalken, härefter förkortad som ÄB, tillämplig.

Får en syster till en testamentstagare vara vittne i testamentet?

Detta regleras i 10 kap. 4 § ÄB och de som inte får vara vittnen delas upp i två grupper.

I den första gruppen uppräknas vissa personer som inte får vittna på grund av deras person eller på grund av deras förhållande till testatorn, det vill säga den som testamenterar något. Dessa är:

1.Den som är under 15 år.

2.Den som, på grund av en psykisk sjukdom, inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.

3.Testatorns (den som skrivit testamentet) make/maka.

4.Testatorns sambo.

5.Någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn.

6.Testatorns svåger.

7.Testatorns syskon.

Den andra gruppen handlar om att man inte får bevittna testamentet om det gäller till förmån för en själv eller vissa andra närstående. Om ett testamente gäller till förmån för någon som man står i följande förhållande till, får man inte bevittna testamentet:

1.En make eller sambo.

2. Ett syskon

3. En som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag,

4. Inte heller får den som är framtidsfullmakthavare, förmyndare, god man eller förvaltare till den som är testamentstagare får vittna.

5. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett testamente som gäller till förmån för den juridiska person som hen företräder.

Sammanfattning

Kort sagt får inte ett syskon till en testamentstagare vara vittne i ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?