Får en skola att läsa en elevs patientjournal?

Hej, är det tillåtet för skolor att läsa ens patientjournal?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du syftar på patientjournaler om patienter som tillhör den offentliga sjukvården och inte den privata hälso-och sjukvården.

Sekretess inom sjukvården

Huvudregeln i svensk rätt är att alla handlingar är offentliga, vilket innebär att alla har rätt att ta del av dem (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Det betyder dock inte att så alltid är fallet. Vissa handlingar är nämligen sekretessbelagda trots att de är offentliga. Sekretessbestämmelser finns i offentlighet- och sekretesslagen. Enligt 25 kap. 1 § offentlighet- och sekretess gäller sekretess inom sjukvården för uppgifter om personers hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för personen eller någon närstående. I paragrafens andra stycke hänvisas till ytterligare paragrafer som kan aktualisera att sekretessen bryts, men som huvudregel är journalen alltså skyddad av sekretess. 

Sekretess i skolhälsan

Den som deltar i vården av en patient har rätt att ta del av de uppgifter som behövs för detta (4 kap. 1 § patientdatalagen). Därför kan till exempel en skolsköterska på en skola ta del av en elevs patientjournal om det behövs för arbetet. En skolsköterska får dock varken muntligt, skriftligt eller genom att lämna ut patientjournalen ge ut uppgifter till någon annan på skolan eftersom journalen är sekretesskyddad i förhållande till andra verksamhetsgrenar inom skolan.

Sammanfattningsvis kan alltså patientjournaler omfattas av sekretess, och då kan bara den som deltar i vården av en patient (exempelvis en skolsköterska) ta del av uppgifterna som behövs för detta. Om det är tillåtet för en skola att läsa en elevs patientjournal beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar, 

My FrostRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo