Får en sambo ta ut stora summor pengar från gemensamma bankkonton?

FRÅGA
Min sambo har tagit ut stora summor pengar utan min vetskap på våra gemensamma bankkonton. Får han lov o göra det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett samboskap så gäller sambolagen (SamboL), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Innebörden av ett samboskap:

I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om ni inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för er. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Lagen omfattar inte annan egendom som till exempel banktillgodohavanden och aktier. Pengar utgör därmed inte samboegendom.

Sambos gemensamma bankkonton:

Utgångspunkten för ett gemensamt bankkonto är att vardera sambo har rätt att behålla det som han/hon själv äger. Då ni har samäganderätt till pengarna på kontot ska de delas upp enligt er äganderätt. Av din fråga framgår det inte om ni avtalat om något särskilt gällande kontot, men om ni äger hälften var av pengarna på kontona bör ni således dela lika på dessa. Din sambo får alltså inte ta ut mer pengar från kontona än han har rätt till. Överskrider summorna din sambo tagit ut vad han har rätt till, så har han en skuld till dig.

Vad du kan göra om en skuld uppstått:

Om en skuld uppstått och ni inte kan lösa det sinsemellan kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om samt grunden för kravet. Mer information om detta samt blankett för ansökan hittar du på Kronofogdens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll