Får en sambo överta den gemensamma bostaden trots att den inte är samboegendom?

FRÅGA
Jag har varit sambo i 20år. Under tiden ärvdee min förre detta sitt föräldra hem. Vi har bott här i 2.5 år med våra gemensamma barn. Har jag någon rätt att köpa ut honom? /Veronica
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom
Svaret på din fråga finns att hitta i sambolagen (SamboL). Som huvudregel gäller att endast den egendomen som förvärvats för gemensamt bruk ska ingå i bodelningen (3 § SamboL). Det innebär att all egendom som införskaffats innan samboförhållandets ingående är uteslutet från bodelningen.

Arv- omfattas inte
Som jag förstår det har din sambo fått den nuvarande gemensamma bostaden genom arv under tiden av ert samboförhållande. Ett arv är däremot inte att betraktas som ett förvärv i syfte för det gemensamma bruket. Bostaden uppfyller därför inte förutsättningarna för att räknas som samboegendom.

Undantag
Det finns däremot ett undantag gällande övertagande av bostad som inte är samboegendom. För ett övertag krävs det att du är i störst behov av bostaden och att det med hänsyn med övriga omständigheter kan anses som skäligt att du tar över bostaden. Den som ska bo med de gemensamma barnen får vanligtvis bo kvar i bostaden. Men observera att skälighetsbedömningen ska göras i varje enskilt fall. Om ni inte hade haft gemensamma barn kan ett övertagande endast ske om det finns synnerliga skäl (22§ 1 st SamboL).

Preskription
Det är viktigt att notera att möjligheten att överta eden gemensamma bostaden som inte är samboegendom endast gäller bostadsrätt och hyresrätt, alltså inte fast egendom. Ditt anspåk på övertagandet måste göras senast ett år från att samboförhållandet upphörde. Om du redan har lämnat bostaden måste ditt ansåk på övertagandet framställas senast 3 månader efter att du lämnade (22 § 2 st SamboL).

Ersättning
Den som övertar bostaden är skyldig att ersätta den andra för bostadens värde, antingen genom att betala i pengar eller att göra en avräkning på din andel vid bodelningen (22 § 3 st SamboL).

Sammanfattning
Om övertagandet är att anses som skäligt och du är i bäst behov av bostaden samt att du framställt ditt anspråk i tid så ska du kunna köpa ut din sambo från bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98612)