Får en sambo bevittna ett testamente?

2021-01-25 i Testamente
FRÅGA
Som jag läser i Ärvdabalken så kan ej en sambo till testatorn agera som vittne på dennes testamente. Är det uteslutet så eller finns det tillfällen då sambon är godkänd att signera som vittne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arvsrätt och därmed tillämpas ärvdabalken (ÄB).

Testamentets giltighet

Vad gäller att upprätta ett testamente ställer lagen strikta formkrav för att det ska anses vara giltigt. Det första kravet som ställs är att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen närvarande, 10 kap. 1 § ÄB. Testatorn (den som vill testamentera sin egendom) ska skriva under testamentet vid vittnens närvaro och vittnena ska samtidigt skriva under att de bevittnat att testatorn skrivit under testamentet. De behöver inte veta vad som står i testamentet, men måste veta att det är ett testamente de bevittnar, 10 kap. 1 § ÄB.

Testamentsvittne

Testamentet får inte bevittnas av vem som helst. Ett testamentsvittne måste vara över 15 år och får inte på grund av en psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, 10 kap. 4 § första stycket ÄB. Inte heller får testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon agera vittne, 10 kap. 4 § första stycket ÄB.

Som svar på din fråga får en sambo således inte agera vittne vid upprättande av testamente. Det är väldigt strikta formkrav när det kommer till ett testamente och det är därför väldigt viktigt att de följs. Om detta inte efterföljs riskerar testamentet att ogiltighetsförklaras i sin helhet eller i vissa delar, 13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ärvdabalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett testamente är du välkommen att boka tid med våra verksamma jurister här eller kontakta oss på info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2952)
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente
2021-10-16 Måste man vara myndig för att vara med i ett testamente?

Alla besvarade frågor (96482)