Får en rektor beslagta en elevs mobil?

FRÅGA
Får en rektor beslagta en elevs mobil? I tioårig sonens veckobrev står det följande : " Om en mobil upptäcks under lektionstid tas den in av lärare och ges tillbaka till eleven vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder. Klasslärare, rektor och biträdande rektor meddelas.*Sker förseelsen igen, så beslagtas mobilen och den får hämtas hos biträdande rektor eller rektor vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder.*Sker förseelsen återigen, så beslagtas mobilen och lämnas till biträdande rektor eller rektor som kan hålla mobilen upp till 4 dagar. Samtal hem till förälder."
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL.

Av lagen framgår det att rektor eller lärare får omhänderta en mobil om den används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kapitlet 22 § första stycket SL). Det framgår också att mobilen ska lämnas tillbaka senast vid den tidpunkt som eleven slutar skolan för dagen. Är det dock så att eleven vid upprepande tillfällen har haft uppe mobilen så att den stört utbildningen så får mobilen omhändertas av rektor eller lärare tills dess elevens vårdnadshavare är informerad om att mobilen blivit omhändertagen. Mobilen får inte omhändertas i mer än fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL).

En rektor får alltså beslagta en elevs mobil om mobilen stör undervisningen. Det som står i din sons veckobrev stämmer överens med det som står i skollagen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (333)
2021-02-28 Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?
2021-02-28 Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?
2021-02-27 Skoluppgift
2021-02-27 Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

Alla besvarade frågor (89960)