FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning29/10/2020

Får en rektor beslagta en elevs mobil?

Får en rektor beslagta en elevs mobil? I tioårig sonens veckobrev står det följande :

" Om en mobil upptäcks under lektionstid tas den in av lärare och ges tillbaka

till eleven vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder. Klasslärare, rektor och

biträdande rektor meddelas.

*Sker förseelsen igen, så beslagtas mobilen och den får hämtas hos

biträdande rektor eller rektor vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder.

*Sker förseelsen återigen, så beslagtas mobilen och lämnas till

biträdande rektor eller rektor som kan hålla mobilen upp till 4 dagar. Samtal

hem till förälder."

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL.

Av lagen framgår det att rektor eller lärare får omhänderta en mobil om den används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kapitlet 22 § första stycket SL). Det framgår också att mobilen ska lämnas tillbaka senast vid den tidpunkt som eleven slutar skolan för dagen. Är det dock så att eleven vid upprepande tillfällen har haft uppe mobilen så att den stört utbildningen så får mobilen omhändertas av rektor eller lärare tills dess elevens vårdnadshavare är informerad om att mobilen blivit omhändertagen. Mobilen får inte omhändertas i mer än fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL).

En rektor får alltså beslagta en elevs mobil om mobilen stör undervisningen. Det som står i din sons veckobrev stämmer överens med det som står i skollagen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?