Får en myndig elev som fortfarande går på gymnasiet flytta utan vårdnadshavarens godkännande?

2017-08-24 i Barnrätt
FRÅGA
Får en myndig elev som fortfarande går på gymnasiet flytta utan vårdnadshavarens godkännande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavare till omyndiga barn har rätt och skyldighet att besluta i barnets personliga angelägenheter, vilket bl.a. inkluderar att bestämma var barnet ska bo (6 kap. 13 § och 6 kap. 11 § föräldrabalken). I takt med att barnet blir äldre ska vårdnadshavarna ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. När barnet fyller 18 år upphör denna rätt för vårdnadshavarna. En myndig elev får alltså flytta hemifrån, även om han eller hon fortfarande går i skolan.

Föräldrarnas underhållsplikt gentemot barnet gäller däremot så länge barnet går i skolan, dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § föräldrabalken). Föräldrarna är alltså fortfarande skyldiga att försörja barnet (efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas förmåga). Detta gäller även om barnet inte längre bor hemma.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94335)