Får en minderårig teckna ett mobilabonnemang i butik?

2019-01-29 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Om en telefonförsäljare i butik får en minderårig (15 år) att teckna ett mobilabonnemang genom att skriva på ett avtal i butiken utan vårdnadshavare och mamman/pappan går tillbaka till butiken 2 dagar efter för att ångra köpet går det? har telefonförsäljaren begått något brott i detta fall, med tanke på att en minderårig inte får skriva på ett sådant avtal enligt lag? Tack för hjälpen i förhand ;)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenter under 18 år har en begränsad möjlighet att ingå avtal. För att avtalet ska vara giltigt krävs förmyndarens samtycke. Det är säljarens ansvar att försäkra sig om att parten som avtalet ingås med är myndig eller har förmyndarens samtycke. Detta enligt föräldrabalken 9 kap 1 § (här).

Det finns dock två undantag från kravet på samtycke från förmyndaren. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man har tjänat själv, enligt 9 kap 3 § (här). Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att ingå sedvanliga avtal som behövs för daglig hushållning, enligt 9 kap 2 a § (här). Jag tolkar din fråga som att dessa undantag inte blir aktuella i ditt fall.

15-åringen saknar i detta fall, på grund av sin ålder, rättshandlingsförmåga (förmågan att ingå juridiskt bindande avtal). Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet ogiltigt, vilket innebär att prestationerna ska återgå och ni får häva köpet. Detta görs smidigast genom att gå tillbaka till butiken och tala med säljaren, meddela att köparen var omyndig och att abonnemanget ska brytas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Lycka till!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (114)
2019-05-02 Hyreskontrakt för minderårig
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?

Alla besvarade frågor (69302)