Får en man vägra ta på sig faderskap?

2017-01-26 i Faderskap
FRÅGA
Får en man vägra ta på sig faderskap på ett barn på liknande sätt som en kvinna har rätt till abort? Alla namn i exemplet har jag hittat på för att göra exemplet lättare att läsa.Till exempel: Josefin blir gravid med hennes och Oscars barn. Hon vill behålla barnet, men det vill han inte. Har Oskar rätten till att vägra ta hand om barnet? Dvs innan barnet följa, på ungefär samma sätt som en kvinna har rätt till att abortera ett barn inom en viss tidsgräns under hennes graviditet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om rättsligt föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB).

Är Josefin och Oscar gifta när barnet föds kommer Oscar automatiskt att registreras som barnets far. (FB 1 kap. 1 §) Är de inte gifta krävs att faderskapet fastställs. Visst kan Oscar här vägra att bekräfta faderskapet, men vägrar han att göra detta ska domstolen istället fastställa faderskapet (om det är utrett att Oscar faktiskt är biologisk far). (FB 1 kap. 3-5 §§)
Det är möjligt att häva ett faderskap, men endast om det skulle visa sig att fadern inte är biologisk far. Är Oscar biologisk far kan han alltså inte häva faderskapet. (FB 3 kap.)
Det enda sättet för Oscar att ”bli av med” sitt föräldraskap är om Josefin skulle ha en make/maka som adopterar barnet i hans ställe. Då skulle Oscars rättsliga föräldraskap upphöra och adoptivföräldern skulle istället vara rättslig förälder. (FB 4 kap. 7 §)

En kvinnas rätt till till abort en tid in graviditeten handlar egentligen inte om en rätt att vägra föräldraskap till sitt barn, det handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp.
Inte heller en kvinna kan häva sitt moderskap till ett fött barn om hon är biologisk mor. Precis som i faderns fall kan det rättsliga föräldraskapet bara upphöra om i detta fall fadern skulle ha en make/maka som adopterar barnet i hennes ställe.

Sammanfattningsvis kan sägas att varken en kvinna eller en man har rätt att häva föräldraskapet till deras födda biologiska barn. Det enda sättet att avsluta föräldraskapet är genom att någon annan adopterar barnet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (351)
2021-04-30 Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom

Alla besvarade frågor (92043)