Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

FRÅGA
Hej!Jag går i årskurs 6 på mellanstadiet.Jag undrar om min lärare får ta min mobil i början av dagen och ge tillbaka den i slutet av dagen.En dag så går vi för att ha idrott på en plats ca 2 km från skolan och vi får inte vårat mobiler när vi ska gå dit. För om det händer något tex att någon skadar sig kan man inte ringa på hjälp.Har läraren rätt att ta våra telefoner när vi ska gå utanför skolan?När jag får tillbaka min mobil så har den massa repor och den är kladdig med massa fingeravtryck och klet som inte var dä när jag lämnade in mobilen.Skolan har en regel att man inte får ha mobiler på skoltid men bara för att vissa elever använder den på skoltid, så tar dom allas mobiler. Jag har aldrig använt den på skoltid utan att lärarna har sagt att jag får det.Har lärare rätt att ta min mobil eller kan jag ha den i väskan, även att dom vet om att jag har den där, eller kan jag bara strunta i att lämna in min mobil?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågan om en lärare får ta en elevs mobiltelefon framgår det av 5 kap. 22 § Skollagen att läraren får omhänderta störande föremål under lektionstid. Om en mobiltelefon uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den. Däremot har läraren inte rätt att tvinga till sig mobiltelefonen genom att t ex kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd eller på annat sätt vägrar ge ifrån sig telefonen. Om eleven vägrar lämna ifrån sig telefonen får istället läraren använda sig av andra så kallade disciplinära åtgärder, exempelvis avvisning från klassrummet eller kvarsittning. Detta framgår av 5 kap. 6 § Skollagen.

Utöver detta har skolan möjlighet att upprätta egna ordningsregler som t ex ett mobilförbud. Om en sådan ordningsregel finns kan läraren med hänvisning till det frånta elever mobiltelefoner i förebyggande syfte, för att de inte ska kunna störa ordningen. Men när det gäller sådana ordningsregler så får de inte strida mot skollagen, vilket innebär att en lärare även i detta fall inte har rätt att ta en elevs telefon med tvång eller våld, om eleven motsätter sig att lämna ifrån sig telefonen.

Sammanfattningsvis har alltså en lärare rätt att samla in alla mobiler för att undvika störningar under skoldagen, oavsett om telefonerna är avsedda att användas eller inte. Du som elev kan vägra att lämna ifrån dig telefonen och lärare får då inte tvinga dig att göra det, men läraren har då rätt att besluta om exempelvis kvarsittning. Om det skulle vara så att en elev skadas under skoltid är självklart skolans personal skyldig att kontakta såväl sjukvård som elevens föräldrar, så det är inget du behöver oroa dig för.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (380)
2022-01-15 Har man rätt att lämna lektionen om läraren är sen
2022-01-12 Söka jobb inom skolan trots misshandelsdom?
2021-12-28 Omprövning eller rättelse av felaktig rättning på tentamen
2021-12-08 När har jag rätt at få tillbaka min mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (98573)