Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

FRÅGA
Hej, jag har haft slöjd och medans jag väntade på hjälp så tog jag framm mobilen och skulle smsa men jag råka komma in på en live och då ser läraren mig och tar mobilen och lämnar den till rektorn och tvingar mig att ringa mina föräldrar och att dom kommer efter kl 15.00 och hämtar den. Har dom rätt eller fel?
SVAR

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).

Jag kommer först att gå igenom reglerna på området innan jag besvarar din fråga.

När får läraren ta en elevs mobil?

En lärare får enligt skollagen omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Det innebär att läraren har rätt att omhänderta en mobil om den uppfattas som störande.

Däremot har läraren inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd vid omhändertagandet (se 2 kap. 6 § regeringsformen). I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Om en mobil blivit omhändertagen ska den som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § första stycket SkolL). Om eleven exempelvis har använt mobilen under lektionen vid upprepade tillfällen behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får dock inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.

Din situation

Jag vet för lite om ditt fall för att kunna avgöra om din lärare gjorde rätt eller inte. Jag kan dock nämna att läraren hade rätt att ta din mobiltelefon om du använde den på ett sätt som läraren ansåg vara störande - oavsett om du avsåg att smsa eller titta på en live.

Lärarens rätt att omhänderta störande föremål bygger dock på frivillighet från elevens sida; inte ens med stöd av den så kallade tillsynsplikten torde lärare regelmässigt kunna tvinga av elever deras mobiler. Med andra ord kan inte läraren ta din mobil utan att du själv går med på att lämna den ifrån dig.

Du bör dock vara medveten om att läraren istället kan vidta andra disciplinära åtgärder om en elev skulle vägra att lämna ifrån sig sin mobil, såsom att avvisa eleven från klassrummet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (254)
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?
2020-01-22 Får lärare beslagta en mobiltelefon?
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

Alla besvarade frågor (77164)