Får en lärare ta en elevs mobil?

FRÅGA
Får en lärare i 6 an ta mobil under dagen om en elev inte vill?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring grundskolan hittar du i skollagen (SkolL).

Svar:

Ja, en lärare får omhänderta en mobiltelefon tills skoldagen är slut för eleven. Men bara om det finns i skolans ordningsregler att det till exempel finns ett mobilförbud, alternativt om eleven använder mobiltelefonen så att den till exempel stör undervisningen (5 kap. 22§ SkolL).

Viktigt att lägga till är att läraren inte får använda våld eller kroppsbesiktning för att omhänderta mobiltelefonen!

Rättsutredning:

Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål ifrån en elev om föremålet antingen anses vara störande för utbildningen eller kan utgöra en fara för säkerheten i denna (5 kap. 22§ SkolL). Det innebär att en mobiltelefon får omhändertas ifrån en elev så länge den används på ett sätt att den antingen anses vara störande för utbildningen eller om den kan anses vara en fara för säkerheten i denna.

Det kan också anges till exempel ett mobilförbud i skolans egna ordningsregler. Då kan läraren istället omhänderta mobiltelefonen med stöd av skolans ordningsregler.

Bra att veta är även att enligt huvudregeln så ska en omhändertagen mobiltelefon lämnas tillbaka senast när skoldagen är slut (5 kap. 23§ SkolL).

I undantagsfall, om eleven vid upprepade tillfällen har tagit med sig föremål (i detta fallet en mobiltelefon), som har stört utbildningen eller ansetts vara en föra för säkerheten i den, så behöver inte föremålet lämnas tillbaka förens elevens vårdnadshavare har fått information om omhändertagandet. Omhändertagandet får som längst pågå till och med fjärde dagen efter det att föremålet omhändertogs (5 kap. 23§ SkolL).

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (333)
2021-02-28 Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?
2021-02-28 Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?
2021-02-27 Skoluppgift
2021-02-27 Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

Alla besvarade frågor (89849)