FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning31/01/2019

Får en lärare ta bild på students legitamiation?

Får en universitetslärare ta bild på en students legitimation utan samtycke?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

För att besvara din fråga krävs det att vi går igenom gällande lagrum samt syftet med varför läraren fotade din legitimation.

När måste du styrka din identitet?
Det finns vissa tillfällen då du enligt lag eller rådande omständigheter måste kunna styrka din identitet. I ditt fall kan det exempelvis handla om att du måste styrka din identitet vid körkortsprov eller vid tentamenstillfälle. Kan examinatorn inte säkerställa din identitet får du följaktligen inte skriva provet.

Fota identitet?
Jag är inte är helt säker på hur regleringen ser ut för att fota andras identitetshandlingar. I din fråga framgår var syftet var med fotograferingen.

I Sverige är det lagligt att ta kort på någon utan deras tillåtelse. Dock får inte fotot utgöra kränkande fotografering, vilket innebär att fotot är taget på dig utan din tillåtelse i privata sammanhang, exempelvis i din bostad. Detta framgår av brottsbalken 4 kap. 6a §.

Slutsats
Med den kunskapen jag besitter verkar det inte strida mot gällande reglering att fotografera ditt ID-kort. Dock finns det numera strikta restriktionen vad innehavaren får göra med din information, den får inte missbrukas eller användas till felaktigt ändamål.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta Brottsoffermyndigheten, de hjälper dig att klarlägga om du har blivit utsatt av brott genom myndighetsutövning. Kontaktuppgifter hittar du här.

Hoppas du lite hjälp på vägen!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Hittade du inte det du sökte?