Får en lärare svara i en elevs mobiltelefon?

FRÅGA
Hej jag har en fråga angående lärare i skolan. Min lärare brukar samla in alla telefoner i början på lektionerna så alla telefoner ligger vid lärarens bänk. Sedan ringde en av telefonerna, telefonen var på ljudlöst men vibrerade lite. Så läraren tog telefonen och svarade i den. Hela klassen tyckte det var konstigt och undrade liksom om det verkligen är okej att göra så eller om det är tillåtet.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller lärare för mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig (här).

Jag kommer i mitt svar först att gå igenom när en lärare har rätt att ta en elevs mobiltelefon och sedan beröra om läraren har haft rätt att svara i mobiltelefonen.

När får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon?

En lärare får omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Om en mobiltelefon uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan läraren vidta andra disciplinära åtgärder, som att avvisa eleven från klassrummet.

Skolan kan dock i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte, som läraren verkar ha gjort i ditt fall. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.

Får en lärare svara i en elevs mobiltelefon?

Det finns tyvärr inget som reglerar huruvida en person får svara på ett röstsamtal i en annan persons mobiltelefon. Det finns dock bestämmelser som reglerar situationen där någon läser en annan persons SMS eller e-post. Om någon olovligen läser annans sms eller e-post så kan gärningen bestraffas som brytande av post eller telehemlighet enligt 4 kap. 8 § BrB.

Jag förstår att ni upplever det som mycket märkligt av läraren att svara i elevens telefon och jag håller med om att det inte är ett gott beteende av läraren. Dock finns som sagt ingen bestämmelse i lagen som reglerar just den situationen. Som sagt har också skolan möjlighet att ha sina egna ordningsregler.

Råd till den berörda eleven

Jag skulle rekommendera den berörda eleven att först och främst ta upp problemet med läraren eller rektorn på skolan och ta reda på vilka regler som läraren stödjer sitt agerande på. Det finns vidare möjlighet att anmäla skolor till Skolinspektionen, om ni inte får ett bra bemötande och svar av skolans ledning.

Lycka till!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (333)
2021-02-28 Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?
2021-02-28 Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?
2021-02-27 Skoluppgift
2021-02-27 Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

Alla besvarade frågor (89848)