Får en lärare omhänderta en elevs privata dator även om den inte stör undervisningen?

Får en lärare ta ens privata data som inte stör på lektionerna?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL.

När får en lärare omhänderta en elevs föremål?

Det finns två olika grunder för att en lärare eller en rektor ska få omhänderta ett föremål som tillhör en elev. Den ena grunden är att föremålet användas på ett sätt som stör utbildningen. Det kan här röra sig om t.ex. en mobiltelefon eller en dator som används så att den stör undervisningen. Den andra grunden för omhändertagande är om föremålet utgör en fara för säkerheten. Här kan det röra sig om t.ex. knivar, kemikalier eller droger (5 kapitlet 22 § första stycket SL).

I ditt fall så är föremålet en dator. En dator är inte en fara för säkerheten utan det enda skälet till att din lärare skulle få ta din dator är om datorn stör undervisningen. Stör inte datorn har din lärare alltså inte rätt att ta den ifrån dig.

Hur länge får en lärare omhänderta en elevs föremål?

Om det skulle vara så att en lärare eller rektor har rätt att ta en elevs föremål så är huvudregeln att föremålet ska lämnas tillbaka till eleven senast då eleven slutar skolan för dagen. Om det finns särskild anledning, t.ex. om det är ett farligt föremål, så behöver föremålet inte lämnas tillbaka förrän läraren har informerat elevens vårdnadshavare om omhändertagandet av föremålet. Föremålet får dock vara omhändertaget i max fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL). Undantag gäller om innehavet av föremålet är brottsligt, t.ex. om föremålet är droger eller vapen. I sådana fall ska rektorn anmäla till polisen att föremålet har omhändertagits och eleven får (eventuellt) tillbaka föremålet först då polis eller domstol har avgjort vad som ska hända med föremålet (5 kapitlet 23 § andra stycket SL).

Kortfattat svar på din fråga

Din lärare har endast rätt att ta din dator om den stör undervisningen på något sätt, om datorn inte stör har din lärare alltså inte rätt att omhänderta den.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo