Får en lärare dra ut på lektionstiden?

hej en fråga får lärare dra ut på lektionstiden även fast lektionen började i tid? Och isåfall hur lång tid?

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget i lagen som säger att lärare inte får dra ut på lektionstid. Det finns däremot regler i skollagens femte kapitel som reglerar disciplinära och andra särskilda åtgärder i 6-23 §§.
 

Sjunde kapitlet i skollagen reglerar skolplikt och rätt till utbildning. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får en skoldag vara högst åtta timmar medan det för förskolan och de två lägsta årskurserna gäller att skoldagen får vara högst sex timmar lång. Detta framgår av 7 kapitlet 17 § skollagen. Elever som läser på gymnasiet har däremot rätt till en garanterad undervisningstid, men det finns inget tak på hur många timmar en skoldag får omfatta. Se 17 kapitlet 6 § skollagen om utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”