FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/04/2021

Får en körskola höja avtalade priser?

Hej!

Jag har bokat mc-lektioner på en körskola och vid bokningstillfället säger dem att priset är 1650kr per lektion. Jag bokar 5 lektioner och efter 1 månad ändrar dem mina priser från 1650kr till 2200kr utan någon helst förvarning, är det lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av Avtalslagen när jag besvarar din fråga. Avtalslagen kommer härefter att benämnas som "AvtL".

Det är inte tillåtet för körskolan att ändra priserna utan någon förvarning. Du och körskolan har ingått ett avtal, oberoende av om detta är skriftligt eller muntligt, är det de som avtalas som ska gälla. Enligt reglerna i avtalslagen är det alltså de pris som ni har kommit överens om som ska gälla och när körskolan ändrar priserna, utan någon förvarning, gör de sig således skyldiga till avtalsbrott (1 kap. 1 § AvtL).

Undantag

Det finns dock undantag från den nyss nämnda huvudregel. I situationer då det skett felskrivningar kan avtalet bli utan verken om motparten. För att avtalet ska bli ogiltigt så måste motparten vid ingåendet förstått eller misstänkt att priset varit felaktigt. Dvs. att du, som köpare av körlektionerna, borde borde ha insett eller misstänkt att priset varit felaktigt. Har motparten däremot varit i god tro vid ingåendet ska avtalet gälla trots felskrivningen (3 kap. 32 § AvtL). Då körskolan däremot ändrar priset först efter en månad verkar det dock inte röra sig om någon felskrivning från deras håll.

Jag skulle råda dig till att prata med din körskola och förklara att det inte är priset som som ni har kommit överens om enligt avtalet och på så sätt gemensamt försöka komma fram till en lösning och reda ut eventuella missförstånd.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning