Får en körskola ändra priser?

2021-04-26 i Avtal
FRÅGA
https://lagen.nu/1915:218Hej!Jag har bokat mc-lektioner på en körskola och vid bokningstillfället säger dem att priset är 1650kr per lektion. Jag bokar 5 lektioner och efter 1 månad ändrar dem mina priser från 1650kr till 2200kr utan någon helst förvarning, är det lagligt?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Du och körskolan har haft ett avtal (muntligt eller skriftligt spelar ingen roll) enligt 1 § Avtalslagen (AvtL).

Priset har varit 1650 kr per mc-lektion, vilket gjort att du velat boka en tid med körskolan och har därför bokat fem stycken lektioner. Efter en månad ändrar körskolan alltså sina priser och dessutom ändrar priset på lektioner som du redan har bokat. Enligt AvtL är det priset som ni har varit överens om som gäller d.v.s. i ditt fall 1650 kr per lektion. Med tanke på att du inte har accepterat något annat pris innebär körskolans prisändring ett avtalsbrott.

Antingen så får körskolan köra på det som ni avtalat om d.v.s. 1650 kr per lektion eller så får du avboka alla dina lektioner. Det kan hända att du behöver hitta en ny körskola och därmed få extra kostnader utav detta t.ex. om du inte kan hitta billigare körlektioner än 1650 kr per lektion. I sådana fall får den första körskolan ersätta dig för de extra kostnader som du får, till följd av deras avtalsbrott enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen.

Sammanfattningsvis tjänar körskolan på att hålla fast vid priset 1650 kr per körlektion som ni avtalat först. Annars måste körskolan betala skadestånd för den ekonomiska skadan du får lida till följd av avtalsbrottet samt riskera att bli svartlistade av Allmänna reklamationsnämnden. Att ändra priser utan förvarning är därmed olagligt.

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1474)
2021-05-13 Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?
2021-05-11 Avtal om ränta på lån
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund
2021-05-02 Avtala bort giltiga betalningsmetoder?

Alla besvarade frågor (92193)