Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

2021-01-30 i Trakasserier
FRÅGA
Hej! En apotekskund kallar på personal och en anställd i slöja kommer fram. Kunden vill dock ha service av en etnisk svensk personal istället och ignorerar muslimen. Får man välja folk efter etnicitet, trosföreställning och så som kunden gjorde nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline.

När någon utsätts för diskriminering så brukar diskrimineringslagen ligga närmast till hands. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Det är diskrimineringsombudsmannen (DO) som har tillsyn över att diskrimineringslagen efterlevs. Diskrimineringslagen tar dock inte sikte på folk i allmänheten utan riktar sig mot de som har makt att utöva systematisk diskriminering, tex arbetsgivare, utbildningsanordnare osv. Det innebär att tex konsumenter kan diskriminera någon annan utan att bryta mot diskrimineringslagen. Du kan läsa mer om DOs arbete HÄR.

Ifall man som privatperson blivit förolämpad av en annan privatperson får man istället göra en polisanmälan. Sådana diskrimineringsärenden granskas alltså inte av DO. Lagrummen som kan komma att bli aktuella är dels hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § brottsbalken), dels olaga diskriminering (16 kap. 9 § brottsbalken). Olaga diskriminering tar dock sikte på näringsidkare, så det blir inte aktuellt i det här fallet. Hets mot folkgrupp avser situationer när gärningspersonen uttrycker missaktning för en folkgrupp. Enskilda personer omfattas inte, och vidare måste uttalandet spridas och göras på en allmän plats.

All orättvis behandling utgör alltså inte diskriminering i lagens mening. Även om konsumentens beteende är oerhört klandervärt så tvivlar jag på att det var olagligt av apotekskunden att neka servicen. Så för att svara på din fråga om det är lagligt att välja folk efter etnicitet eller trosföreställning som kunden gjorde: ja i vissa fall är det lagligt. Det hade absolut inte varit tillåtet om det skedde i ett arbetsrättsligt samband mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, men tyvärr sträcker sig lagens tillämpningsområde inte tillräckligt långt för att även skydda privatpersoner från andra privatpersoners särbehandling.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Olivia Viklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (78)
2021-12-30 Diskriminering av arbetsgivare på grund av religion
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef

Alla besvarade frågor (98572)