Får en kommunal p-vakt utfärda parkeringsanmärkning på privat mark?

2019-05-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag undrar om en kommunal p-vakt kan utfärda en parkeringsanmärkning på en bil som stårparkerad på privat tomt (gräsmatta). I sin motivering skriver dom: polismyndigheten tolkardet att platsen är upplåten till allmänheten då det saknas skyltar privat mark och ett staket.Gäller inte hemfridszonen här enligt allemansrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller hemfridszonen är det mycket svårt att ange ett generellt mått på hur stor den är runt ett bostads- eller fritidshus eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns det givna, tydliga gränser för hemfridszonen såsom staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I exempelvis ett villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig gräns nära huset. I andra fall finns det naturliga gränser som t.ex. ett dike, ett skogsbryn, en återkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. Eftersom jag inte vet hur det ser ut runt huset i det här fallet kan jag inte uttala mig om huruvida bilen stod parkerad inom hemfridszonen och om p-vakten borde ha insett detta. Huvudsaken är ändå att parkering skett på privat mark, och inte på allmän mark.

Kommunal parkeringsövervakning får nämligen endast ske på allmän mark och inte på privat tomtmark. Det framgår av din fråga att den kommunala p-vakten bötfällt bilägaren för att denne ansett att parkering skett otillåtet på allmän mark, eller i vart fall inte kunnat fastställa att bilen parkerats på privat mark. Jag skulle rekommendera bilägaren att ansöka om rättelse hos polisen för att undanröja anmärkningen, enligt 8 § i lagen om felparkeringsavgift (här). Om polisen inte undanröjer anmärkningen kan man ändå bestrida betalningsansvar genom att skriftligen meddela polisen om detta och ange de omständigheter som gör att man bestrider betalningsansvaret, 9 § (här). I det här fallet har bilägaren att bevisa att marken är privat.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag har ett liknande ärende där jag inte hann göra en rättelse hos polisen då det skulle skett inom 2 dagar. Jag har betalat boten på 1100kr och överklagat där jag i överklagan med tydliga bevis skickat in att jag stod på privat mark. Bifogade papper från stadsbyggnadskontoret och bilder på hur bilen stått parkerad. På boten står det skrivet att jag parkerat på gångbana. Svaret från polisen är: ”Med gångbana avses sådan gångbana som ligger invid en väg som allmänt används för trafik med motorfordon. Det saknar betydelse om gångbanan är belägen på allmän eller privat mark” Kan detta stämma? Jag försökte förklara för parkeringsvakten när han gav boten att det var privat mark men han var säker på att gränsen gick på ett annat ställe och att han aldrig hade gett mig boten om han inte visste att han hade rätt. Jag hade inte papper på tomtmarken då tyvärr så han gav mig boten. Med vänlig hälsning, Jesper
2019-07-19 17:42
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (353)
2019-08-01 Storlek på kontrollavgift och bestridande
2019-07-27 Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering
2019-07-25 Kan man hävda felskyltad parkering om det saknas skyltar från vissa infarter?
2019-07-25 Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

Alla besvarade frågor (72111)