Får en kommun dela vidare uppgifter om en persons belastningsregister?

FRÅGA
Hej!Min fråga är ang sekretess Jag sökte jobb som kontaktperson bliv nekad pgr av jag blev dömd för ringa stöld för 2 år .De var nånting som jag har inte görd med flit, Jag har nekad de och skäms för de fortfarande. Jag är fast anställning i en annan kommun, Undrar nu om dom har rätt att säga något till den kommun jag jobbar nu, jag är inte red att och ställer inte fråga om jag har görd något men tänker bara de är pinsamt att prata om det som jag verkligen har inte görd. Men ingen tror på personer mest tror dom på domens beslut tyvärr.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när de anställer folk. Det finns inga generella regler som gäller alla utdrag och sedan finns det även specifika regler för varje typ av utdrag. När du söker arbete som kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar, och som utgör insatser åt barn. Att de begärt ut ditt belastningsregister ger de inte rätten att dela vidare informationen till en annan kommun. Det anses inte vara okej att sprida ett belastningsregister. Det kan till och med röra sig om brottet förtal om man blir utpekad som brottsling (oavsett om du är skyldig eller oskyldig), enligt 5 kap 1 § BrB.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (342)
2021-05-07 Hur länge förundersökningsprotokoll sparas efter att gärningsperson avtjänat fängelsestraff.
2021-05-07 Arkivering och gallring av FUP när någon dömts till fängelsestraff
2021-04-30 Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?
2021-04-30 Vilka handlingar kan man begära ut från skola?

Alla besvarade frågor (92185)