Får en kassör neka kunder köp?

Får jag som kassör neka en kund köp? Syftar då inte bara på energidryck och tobaksvaror, utan oberoende av vad kunden har tagit fram till kassan? T.ex en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller nåt liknande? Har läst ett annat svar här som var liknande men då bara syftade på energidryck och då inte gav mig det svaret jag sökte.

Måste mitt nekande av köp vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan framföra legitamtion?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man handlar i butik så ingår konsumenten och butiken ett avtal. Eftersom det gäller ett avtal så gäller den grundläggande principen om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att parterna själva får välja om och med vem de vill ingå avtal med. Därmed kan du som kassör välja att neka en kund köp.

Enda undantaget från detta är om du skulle neka vissa kunder köp baserat på någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Detta gäller dock inte om det finns en legitim anledning till nekandet, till exempel att du inte får sälja tobak till en person under 18 år.

Sammanfattningsvis får du som kassör alltså välja att neka en kund köp, förutsatt att det inte är baserat på någon diskrimineringsgrund. Att neka en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller liknande är alltså helt lagligt. Ditt nekande av köp måste följaktligen inte vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan visa legitimation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”